Slavnost odhalení pamětní desky (80. výročí hasičské stanice)

12. 6. 2020


ulice

číslo orientační

61


nej...

Brno
první pamětní deska s QR kódem v Brně


charakteristika

slavnost se konala na den přesně po 80 letech, kdy byla otevřena budova hasičské stanice, (v dobovém označení požární ústředny), která tehdy představovala nejmodernější objekt tohoto typu u nás


účastníci

Markéta Vaňková, primátorka Brna,
Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR,
Jiří Pelikán, ředitel HZS JMK


zajímavosti

Účastníci slavnosti měli na obličeji ochranné roušky, protože v době konání slavnosti stále ještě platila povinnost jejich používání na veřejnosti v souvislosti s opatřeními proti nemoci COVID-19. HZS ČR patřil mezi velmi důležitou složku boje s touto epidemií v naší republice.
Odhalená pamětní deska je první pamětní deskou s QR kódem v Brně.


poznámka

Stavba budovy zachytila složitou společenskou situaci tehdejší doby. Projekt vznikl již v roce 1937 na základě poznatků získaných v zahraničí, se samotnou stavbou se začalo v roce 1939.
Slavnostní otevření se uskutečnilo ve druhém roce okupace naší republiky, což dokreslují i některé detaily na dobových fotografiích z interiéru budovy. Ale hlavně, slavnostní chvíle se nemohl účastnit muž, který měl největší zásluhu na vzniku tohoto díla, poslední předválečný starosta města Brna Rudolf Spazier, kterého tehdy nacisté již devět měsíců věznili v KT Buchenwald, kde zůstal až do konce války (když předtím odmítl nabídku, aby jako vynikající odborník pracoval na technických projektech; tím by se zlepšily jeho životní podmínky v táboře, on ale odmítl pro nacisty takto pracovat).
Informace ke slavnosti pro naši encyklopedii poskytl pan Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JMK, děkujeme.


obrazy

prameny, literatura

události

12. 6. 1940
Otevření požární ústředny


osoby

Rudolf Spazier
předválečný starosta Brna, který se zasloužil o vybudování budovy Markéta Vaňková
přednesla projev


objekty

Menš


Aktualizováno: 19. 06. 2020