První civilní sňatek v Brně

2. 1. 1871


ulice

Rathausgasse - Radnická
místo konání sňatku


číslo orientační

8


katastr

Brno-město


nej...

Brno
první civilní sňatek v Brně


charakteristika

první civilní sňatek vykonal starosta města Brna Christian d’Elvert, který oddal snoubence Heinricha Millauera a Marie Millauer


účastníci

Christian d’Elvert, starosta zemského hlavního města jako oddávající,
Konrad Hofmann, obecní sekretář jako zapisovatel,
Heinrich Millauer, ženich,
Marie Millauer, (rozená Zeisel), nevěsta,
Franz Filla, soukromník v Brně jako svědek,
Vincenz Ružička, oficiál zemského soudu v Brně jako svědek


zajímavosti

Civilní sňatky se v Brně konaly zpočátku spíše výjimečně, jejich počet výrazně vzrostl až po první světové válce.


poznámka

Snoubenci naplňovali literu zákona č. 51/1870 ř z., kterým byla 20. 10. 1870 zavedena povinná občanská forma uzavírání manželství pro „bezkonfesijní osoby“, které se nehlásily k žádné státem uznávané církvi. Také bylo nařízeno, aby správní státní orgány vedly matriční záznamy o narozeních, sňatcích a úmrtích takových osob. K zákonu vyšlo ke stejnému datu Nařízení ministerstva vnitra a kultu č. 128 ř z., kterým se zákon prováděl (Mňuková, c. d., s. 35).
Při prvním civilním sňatku v Brně byl ženich bez vyznání, nevěsta byla vyznání židovského. Snoubenci také změnili zřejmě z důvodu sňatku svá bydliště. Ženich se od 16. 12. 1870 ubytoval v Kuřimi u Mosese Zeisela, nájemce pivovaru. Pivovar v Kuřimi patřil od roku 1564 do majetku města Brna, nájemce mohl být příbuzným nevěsty (nelze zatím ověřit v matrice -Menš).
Nevěsta se narodila v Lomnici (okres Brno-venkov), v době sňatku bydlela v Brně. Protože měla své vyznání, byl sňatek zapsán jako informace i do matriky oddaných brněnské židovské obce.
V zápise matriky oddaných je uvedeno, že sňatek byl vykonán podle § 23 zákona č. 80 řz. z 1. 7. 1868 (vlastně prováděcího nařízení k zákonu č. 47/1868 řz z 25. 5. 1868 , kterým se připouštěla možnost uzavření manželství před úřadem - okresním hejtmanstvím, Mňuková, c. d., s. 35).
Civilní sňatky se v Brně konaly zpočátku spíše výjimečně, jejich počet výrazně vzrostl až po první světové válce. Úplně první matrika oddaných (nejdříve u okresního hejtmanství, později městské rady) má první zápis datovaný 2. 1. 1871, poslední datum je 12. 3. 1921. K tomuto datu je zapsáno celkem 1 141 sňatků, z toho do vzniku ČSR bylo vykonáno 308 civilních sňatků.osoby

Christian d’Elvert
starosta, který sňatek vykonal Heinrich Millauer
ženich Marie Millauer
nevěsta


stavby

Stará radnice
Radnická 8/368
místo konání


Menš


Aktualizováno: 13. 03. 2021