Vznik Ředitelství Národní bezpečnosti v Brně

17. 5. 1945


ulice

číslo orientační

30charakteristika

Ředitelství Národní bezpečnosti se stalo nástupcem Policejního ředitelství v Brně, v čele ŘNB stanul JUDr. Josef Babák (1897–1971).
Tomuto orgánu byla podřízena okresní komisařství Národní bezpečnosti Brno-vnitřní město, Královo Pole, Husovice, Komárov a Staré Brno; ŘNB podléhalo Národnímu výboru Zemského hlavního města Brna. Zákonem č. 286/1948 Sb. z 21. 12. 1948 o Národní bezpečnosti došlo ke zrušení úřadoven Národní bezpečnosti (tedy i ŘNB v Brně). Jeho pravomoci pak převzalo z větší části na základě směrnice ministerstva vnitra z 22. 3. 1949 Okresní ředitelství Národní bezpečnosti v Brně. Nelze však říct, že se jednalo o přímého nástupce ŘNB, neboť organizace bezpečnostních složek byla od roku 1949 rozdílná, než v letech 1945–1948.


účastníci

JUDr. Josef Babák, ředitel ŘNBosoby

Josef Babák
ředitel ŘNB


stavby

JMik


Aktualizováno: 30. 08. 2021