Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2010

25. 1. 2011číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

primátor Roman Onderka ocenil již tradičně ve Sněmovním sále Nové radnice třináct osobností, které byly Radou města Brna nominovány na Cenu města Brna pro rok 2010


účastníci

Roman Onderka, primátor města Brna,
oceněné osobnosti,
pozvaní hosté


poznámka

Cenu města Brna za rok 2010 převzali:
- PhDr. Jiří Beneš (hudba)
- Mgr. Iloš Crhonek (architektura a urbanismus)
- prof. MUDr. Jan Černý, CSc. (přírodní vědy)
- PhDr. Olga Jeřábková (žurnalistika a publicistika)
- Karel Kobosil (užité umění)
- Vladimír Nadrchal (sport)
- prof. Ladislav P. Novák, Ph.D. (mezinárodní spolupráce města Brna)
- Boleslav Polívka (dramatické umění)
- prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA (hospodářský rozvoj)
- prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (výchova a vzdělávání)
- doc. PhDr. Milan Uhde (literární činnost)
- Miloš Vlček (výtvarné umění)
- prof. PhDr. Pavel Zatloukal (společenské vědy)


události

30. 1. 2024
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2023 24. 1. 2023
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2022 25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna 7. 9. 2021
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2020 11. 2. 2020
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2019
další události (13)...


osoby

Jiří Beneš
jeden z oceněných Iloš Crhonek
jeden z oceněných Olga Jeřábková
jedna z oceněných Karel Kobosil
jeden z oceněných Vladimír Nadrchal
jeden z oceněných
další osoby (4)...


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část


LucKub


Aktualizováno: 11. 01. 2022