Výstava Valoch & Valoch

30. 9. 2022 (30. 9. 2022–27. 8. 2023)


ulice

číslo orientační

18


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava zkoumající vztah mezi archeologií a konceptuálním uměním


poznámka

Zatímco Karel Valoch, archeolog brněnského ústavu Anthropos, vedl již od roku 1961 průzkum lokality Jeskyně Kůlna v Moravském krasu, jeho syn, student Jiří Valoch, zde trávil jako brigádník na vykopávkách již několikáté letní prázdniny v řadě. Před archeologií dal Jiří Valoch přednost umění a během pár následujících letech se stal viditelným protagonistou experimentální poezie, teoretikem nového umění a kurátorem řady klíčových výstav především v brněnském Domě umění.
Výstava prezentovala právě tyto přesahy archeologie a konceptuálního umění, tak jak se propsaly od poloviny šedesátých let do života Karla a Jiřího Valocha. Součástí výstavy byly artefakty a dokumentace spojená s archeologickým výzkumem v jeskyni Kůlna v Moravském krasu.

Projekt se uskutečnil za finanční podpory statutárního města Brna.

Záštita:
Ministr kultury ČR Mgr. Martin Baxa
Primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková
Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich
Starosta městské části Brno střed Ing. arch. Vojtěch Mencl


osoby

Jan Grolich
převzal záštitu nad výstavou Vojtěch Mencl
převzal záštitu nad výstavou Jiří Valoch
je mu věnována výstava Karel Valoch
je mu věnována výstava Markéta Vaňková
převzala záštitu nad výstavouměstská část


hub


Aktualizováno: 13. 04. 2023