Výstava Tváře ze zapomnění

27. 10. 2022 (27.10.2022–31.3.2023)


ulice

Antonína Slavíka
místo nálezu fotografií z pozůstalosti rodiny Otty Kohna Špilberk
místo konání výstavy Vlhká
místo nálezu negativů


číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

Hrad a pevnost Špilberk - Galerie Jih


charakteristika

výstava znovuobjevených historických negativů, fotografií a dokumentů


poznámka

Začátkem roku 2018 MuMB získalo do svých sbírek soubor skleněných fotografických negativů z první třetiny 20. století, nalezený na půdě domu Vlhká 19, autorem fotografických záběrů byl pravděpodobně některý z obyvatel domu.
Většina fotografií má silný nostalgicko-emocionální náboj, neboť zblízka a velmi živě zachycují tváře lidí, jež zde společně žili. Nejde o klasické portrétní fotografie pořizované v té době zpravidla v typizovaném prostředí fotoateliérů, navíc určitá míra poškození dává vystaveným fotografiím zvláštní půvab.
Druhým oprášeným pokladem ve výstavě byly fotografie a dokumenty z pozůstalosti rodiny Otty Kohna, která v roce 1938 při obsazení pohraničí opustila Teplice a usadila se v Brně, kde se Kohnovi snažili získat domovské právo a marně se pokoušeli o vystěhování do Šanghaje. Byly nalezeny roku 2015 na půdě domu v ulici Antonína Slavíka 4.
Výstava byla prodloužena do 31. 8. 2023.
osoby

Otto Kohn
byly objeveny a vystaveny jeho rodinné fotografie a dokumenty


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část


hub


Aktualizováno: 01. 11. 2022