Sjezd dobrovolného hasičstva v Brně

5. 7. 1925 (5. 7.–7. 7. 1925)


ulice

katastr

Brno-město


charakteristika

Sjezd za vysoké účasti domácího i zahraničního dobrovolného hasičstva se konal v neděli 5. června v centru Brna.
Průvod vyšel v 8.00 hod ráno šestistupem ze Starého Brna, postupoval náměstím Svobody a na stanoviště sjezdu došel v 11.00 hod.
Průvod zahájili pomocníci hasičstva - kominíci, na tisíc můžu s dvěma prapory a hudbou v čele. Následovali dorostenci ve stejnokrojích a dorostenky v modrých stejnokrojích s ohnivými ozdobami a v baretech, dále dorostenky v bílých cvičebních halenkách a hasičských čapkách, a nakonec šestistup dalších dorostenců. Za nimi zahraniční delegace v autech.
Všech hasičských účastníků a členů sborů bylo 22 300.


účastníci

Antonín Švehla, ministerský předseda,
Jan Malypetr, ministr vnitra,
Jan Černý, předseda zemské správy politické,
František Chvalkovský, vyslanec ČSR v USA,
Bedřich Macků, starosta města Brna,
Jan Máša, I. náměstek starosty města Brna,
Antonín Sotolář, přísedící moravského zemského výboru,
Karel Vozáb, čestný předseda sjezdu,
řada dalších významných hostí,
členové hasičských sborů,
diváci


zajímavosti

sjezdu se zúčastnili také členové zahraničního hasičstva z Francie, Belgie, Jugoslávie a Polska


poznámka

Na řečniště vstoupil jako první Karel Vozáb, který přivítal všechny vzácné hosty a účastníky. Prvního přivítal Jana Malypetra jako oficiálního zástupce vlády ČSR, dále zástupce politických stran, úřadů a ústavů, zástupce korporací a spolků, a nakonec všechny ostatní účastníky.
Sjezd poté pozdravil starosta města Brna Bedřich Macků a přísedící moravského zemského výboru Antonín Sotolář.
Následovalo zahrání obou státních hymen "Moravo, Moravičko milá" a neutuchající potlesk obecenstva.
Poté se ozval požární signál a začal nácvik hašení "hořící" Reduty. K "hašení" bylo použito šest motorových stříkaček, čtyři vozy vysokých žebříků a smýkací plachty. "Hašení" proběhlo k všeobecné spokojenosti jak odborníků, tak veřejnosti.
Záhy po zákroku dorazila k hasičům zpráva, že právě hoří v Kuřimi. Hasiči tak rovnou z cvičiště vyrazili ke skutečnému požáru.


obrazy

prameny, literatura

Ostatní literatura

"Hasičský sjezd v Brně 1925"


osoby

Jan Černý
předseda zemské správy politické Bedřich Macků
starosta města Brna Jan Máša
první náměstek starosty města Brna Karel Vozáb
čestný předseda sjezdu


stavby

Divadlo Reduta
Kapucínské náměstí, Květinářská, Zelný trh 4/313
konal se zde nácvik hašení


městská část

LucKub


Aktualizováno: 12. 11. 2022