Předání pomníku věnovaného Josefu Merhautovi

17. 6. 1929


charakteristika

"V pondělí dne 17. června odevzdalo Moravské kolo spisovatelů veřejnosti pomník spisovateli Josefu Merhautovi v sadech na náměstí 28. října.
V 16.30 hodin se sešli u pomníku členové Kola, ctitelé a přátelé Merhautovi a oficiální zástupci pozvaných úřadů a korporací.
Pěvecké sdružení "Foerster" zazpívalo Nešverovu Moravu, načež předseda Kola, ředitel Elgart Sokol promluvil o významu spisovatelského a novinářského působení Josefa Merhauta pro české kulturní Brno. Poděkoval všem, kdož přispěli k postavení pomníku a pomník pak odevzdal do péče města Brna.
Jménem prezidia městské rady převzal pomník úřadující rada Josef Novotný tímto proslovem: "Jménem městské rady srdečně děkuji Moravskému kolu, jež uskutečnilo krásnou myšlenku zříditi pomník občanu, který tak vroucně naše Brno miloval. Pomník Merhautův je nejen chloubou a novou ozdobou města Brna, ale i živým vybídnutím a zářivým příkladem vzorného občana a pravého vlastence každému obyvateli naší obce. Děkuji ze srdce ještě jednou všem, kdož se o zbudování pomníku zasloužili, a jménem městské rady přebírám pomník do ochrany a správy města."
(Z Obecního věstníku Zemského hlavního města Brna, 1929.)


poznámka

pomník je dílem sochaře Emila Hlavici a architekta J. Mráčka, v současné době je umístěn v Lužánkách (J. Merhaut)


prameny, literatura

osoby

Karel Elgart-Sokol
předseda Moravského kola spisovatelů Josef Merhaut


objekty

J. Merhaut
pomník: Lidická x Lužánky 0/03


městská část

Do


Aktualizováno: 24. 12. 2018