Maďarské kulturní dny

18. 10. 1996 (18.–20.10.1996)


charakteristika

Akce významně přispěla k bližšímu poznání maďarských dějin, poskytla návštěvníkům nevšední kulturní zážitek a dala firmám a podnikatelům příležitost k prezentaci jejich výrobků.


účastníci

významní představitelé města a členové brněnské organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích


zajímavosti

během Maďarských kulturních dnů restaurace Szeged nabízela maďarské speciality


poznámka

Maďarské kulturní dny se uskutečnily pod záštitou velvyslance Maďarské republiky a za finanční podpory Maďarského kulturního střediska v Praze, Ministerstva kultury ČR, Magistrátu města Brna a sponzora - Borszem s.r.o.
Touto akcí brněnská základní organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích představila široké veřejnosti svou činnost. Bohatý program vyplnily vernisáže dvou výstav: obrazy Györgye Dolániho a výstava Maďarsko 896–1996.
Uskutečnil se také galakoncert (účinkujícími byli i členové brněnské organizace Svazu Maďarů), přednáška o dějinách Maďarska, mše svatá v maďarském jazyku v kostele sv. Jakuba a vzpomínka na Ference Kazinczyho s položením věnců k pamětní desce na Špilberku.


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Haló Brno (říjen 1996)"


objekty

F. Kazinczy
pamětní deska: Špilberk 1 - chodba expozice /02


Jis


Aktualizováno: 27. 06. 2018