Sejmutí makovice a z ní vyjmutí zaletované tuby s letopočtem 1727

20. 10. 1999číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Při opravě věže Nové radnice byla sejmuta makovice, z níž byla vyjmuta zaletovaná cínová tuba s letopočtem 1727.
Po jejím otevření, v přítomnosti tajemníka MMB a ředitele Archivu města Brna byla z tuby vyňata latinsky psaná pamětní listina z doby, kdy byla věž postavena známým brněnským architektem Mořicem Grimmem.


účastníci

tajemník Magistrátu města Brna a ředitel Archivu města Brna


zajímavosti

Dokument se dochoval v dobrém stavu, zašitý v koženém pouzdře, a byl uložen do Archivu města Brna.
Tuba s listinou se dochovala 270 let. Vesměs se věžní makovice otevírají po zhruba 100 letech a dokumenty v nich se obměňují, doplňují novými listinami i mincemi.


poznámka

Na přední straně pergamenové listiny je portrét císaře Karla VI. Obsahem listiny je soupis zemských úředníků včetně krátké zprávy o zřízení zemského domu v době vlády Karla VI., tuto listinu na podnět zemského hejtmana Kounice sestavil zemský sekretář Panitz v srpnu 1727 a na čisto opsal ozdobným písmem Antonín Arnošt Eberhart.
Ještě do konce téhož roku byla uložena do věžní makovice.prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Haló Brno (prosinec 1999)"


události

11. 11. 1999
Usazení zrestaurované makovice zpět na věž Nové radnice


osoby

Mořic (Mauric) Grimm
autor návrhu radniční věže


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 01. 11. 2019