Usazení zrestaurované makovice zpět na věž Nové radnice

11. 11. 1999číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Na věž Nové radnice byla opět usazena zrestaurovaná makovice, do ní byla vložena nová kovová tuba, zatavená a napuštěná netečným plynem. Obsahuje současný zápis, kopii původní listiny, informační bulletin o Magistrátu, znaky městských částí, jejich územní rozsah a ukázky soudobých mincí.


účastníci

představitelé Magistrátu města Brna a Archivu města Brna


zajímavosti

Tuba s původní listinou (vyjmutou 20. října) se dochovala 270 let. Vesměs se věžní makovice otevírají po zhruba 100 letech a dokumenty v nich se obměňují, doplňují novými listinami a mincemi.


poznámka

Makovice byla sejmuta 20. října 1999 při opravě věže Nové radnice. Z makovice byla vyjmuta zaletovaná cínová tuba s letopočtem 1727.
Po jejím otevření, v přítomnosti tajemníka MMB a ředitele Archivu města Brna, byla z tuby vyňata latinsky psaná pamětní listina z doby, kdy byla věž postavena známým brněnským architektem Mořicem Grimmem.prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Haló Brno (prosinec 1999)"


události

20. 10. 1999
Sejmutí makovice a z ní vyjmutí zaletované tuby s letopočtem 1727


osoby

Mořic (Mauric) Grimm
autor návrhu radniční věže


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 01. 11. 2019