Archeologický výzkum lokality


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Maloměřice


  rok / datum výzkumu

  1938


  nálezová zpráva

  1127/45, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  546/51, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Roku 1938 byl v ulici Dobrovského rozkopán při kladení vodovodu hrob s kostrou, která však nebyla objevena celá. Innocenc Ladislav Červinka z něho získal tři amfory, dvě mísy, tři koflíčky a šest hrnků.


  kultury

  : 1 700/1 600 - 1300 BC


  materiál / uložení

  Moravské museum v Brně  ulice

  městská část


  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012