Na Vysoudilce


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Holásky


  rok / datum výzkumu

  1926


  instituce

  Státní památkový ústav


  nálezová zpráva

  1025/45, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  765/55, opis hlášení I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na poli "Na Vysoudilce" prozkoumal I. L. Červinka řadové kostrové pohřebiště s celkovým počtem hrobů 47.
  Kostry ležely v řadách, s různou orientací; mimo železné nože a kování vědra s rukojetí byly v hrobech časté esovité záušnice z bronzu, některé i plátované stříbrem. Mezi nálezy mincí řadíme denáry knížat Konráda a Oty I. (1056–1058) a uherského krále Ondřeje (1047–1060).
  Pod těmito hroby byly nalezeny i předměty z mladší doby železné jako železná jehlice s kličkou, střepy, kamenný brousek a zvířecí kosti.


  kultury

  doba mladohradištní (950 – 1 100 )
  doba laténská (A-D) (450 - 50 př. Kr.)


  osoby

  městská část


  Studentský záznam


Aktualizováno: 30. 09. 2017