Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna

  Seznam událostí  začínající písmenem 
  specifikace 
  události v daném roce 

  25. 3. 1297
  "Důlní" privilegium

  7. 3. 1296
  Založení svatopetrské kapituly

  26. 6. 1293
  První názvy brněnských veřejných prostorů

  13. 3. 1293
  Svobodné trhy

  25. 2. 1293
  „Mostné" privilegium

  13. 3. 1292
  Každoroční volba "nových" konšelů

  13. 7. 1291
  Druhý výroční trh (jarmark)

  28. 5. 1276
  Soudní pravomoce brněnského rychtáře

  23. 7. 1268
  Vydáno privilegium k upravení vztahu mezi Židy a křesťany v Brně

  4. 12. 1252
  První uliční název v Brně na falsu ze 13. století

  1247
  První (nejstarší) pečeť města Brna

  12 / 1243
  První výroční trh (jarmark)

  1 / 1243
  První městské privilegium udělené Brnu českým králem Václavem I.

  30. 12. 1239
  Obdarování špitálu sv. Ducha na Starém Brně Přibyslavem z Křižanova

  27. 8. 1238
  Potvrzení založení špitálu sv. Ducha na Starém Brně
Popravený Josef Czapek (Čapek). MuMB sbírky, inv. č. A5624/6523.