Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna

  Seznam událostí  začínající písmenem 
  specifikace 
  události v daném roce 

  15. 1. 1315
  Druhá pečeť města Brna, zv. Lucemburská

  1315
  Městský znak

  29. 8. 1312
  Potvrzení Rudolfových privilegií

  17. 6. 1312
  Založení dominikánského kláštera u sv. Anny

  1311
  Jan Lucemburský v Brně

  17. 10. 1307
  Potvrzení Rudolfových a Fridrichových privilegií

  8. 8. 1307
  Potvrzení Rudolfových privilegií

  29. 1. 1307
  Osvobození od placení cla v Čechách a na Moravě

  5. 10. 1305
  Svatba Václava III. s Violou Těšínskou

  25. 3. 1297
  "Důlní" privilegium

  7. 3. 1296
  Založení svatopetrské kapituly

  26. 6. 1293
  První názvy brněnských veřejných prostorů

  13. 3. 1293
  Svobodné trhy

  25. 2. 1293
  „Mostné" privilegium

  13. 3. 1292
  Každoroční volba "nových" konšelů
14. 2. 2005 - nález 250lb americké pumy (na snímku detail pumy). Foto Mgr. Petr Dostál. Snímek pro naši encyklopedii poskytl pan Chládek, děkujeme.