Krajské státní zastupitelství v Brně


  historický název

  Moravská zemská životní pojišťovna  č. orientační/popisné

  3/18


  charakteristika

  Budovu tvoří třípatrový objekt, stojí na klasickém trojtraktu s osovým tříramenným schodištěm zasahuje do dvou rovnoběžných ulic Mozartovy a Beethoveny.
  Jednoduché průčelí je zdobeno pouze okenními šambránami obloženými travertinem. Portál má širokou římsu. Plochá střecha byla původně zahradně upravena a měla zábradlí.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Před rokem 1939 však v budově sídlila zemská školní rada, jejíž místo tam pak zabrala krátce obsazení ČSR dne 15. 3. 1939 nacistická tajná policie (Geheime-Staatspolizei) zv. gestapo, jež tam přesídlilo z policejního ředitelství na Orlí 30. Zůstalo tam až do 17. 12. 1940, než pro sebe zabralo Kounicovy koleje, kde pak setrvalo až do konce II. světové války. Na Mozartově 3 se však konaly první kruté výslechy gestapem zatčených, jež často končívaly jejich smrtí.


  poznámka

  Po roce 1948 na čas v budově sídlil domov mládeže.


  stavební vývoj

  Budova byla postavena v letech 1923–1926 podle projektu arch. Ernsta Wiesnera mezi dvěma souběžnými ulicemi Beethovenovou a Mozartovou, takže každá z nich má do té které ulice své průčelí.
  Stavba započala v roce 1923 na Mozartově ulici, v letech 1925–1926 pak pokračovala do ulice Beethovenovy. Byla postavena pro dvě finanční instituce: Moravskou zemskou životní pojišťovnu (Mozartova) a Českou banku Union (Beethovenova).
  Jde o první netradičně řešenou raně puristickou veřejnou stavbu v Brně, navíc s první střešní zahradou u nás vůbec.  městská část

  významné osoby

  Ernst Wiesner
  autor projektu


  Fl


Aktualizováno: 26. 09. 2017