Internetová encyklopedie dějin Brna

Přízova 3/452, Palác Th. a E. Bochnera von Stražisko

Palác Th. a E. Bochnera von Stražisko


 • historický název

  Palác Th. a E. Bochnera von Stražisko

 • ulice

  Přízova 3/452


 • území

  Brno-Trnitá

 • majitelé

  - bratři Theodor (1829–1884)Edmund (1832–1903) Bochnerovi, majitelé továrny na sukna
  - vdova po Th. Bochnerovi Carolina (1830–1918) se svými šesti syny


 • zajímavosti

  Edmund Bochner byl roku 1885 nobilitován a podle svého statku u Konice připojil ke svému jménu přídomek von Stražisko. Se svou ženou Julií, dcerou Libora Kleina, žili od 80. let 19. století střídavě v někdejším Berglově paláci v Brně a v zámečku na Stražisku.


 • poznámka

  Po smrti Edmunda Bochnera získal továrnu s palácem židovský podnikatel Josef Stiassni a po něm jeho synové Ernst a Alfred se společníkem Paulem Neumarkem. Začátkem 2. světové války byl podnik rodině Stiassni zabaven, továrnu zakoupil Němec Julius Kunert.
  Po válce byly budovy komplexu znárodněny a později sloučeny do národního podniku Vlněna. Definitivní konec výroby zde nastal kolem roku 1997.
  Dnešním většinovým vlastníkem je developerská společnost CTP, která plánuje zbourání stávajících objektů a stavbu nových administrativních a bytových domů. Bourání domů bylo zahájeno v roce 2016 budovami továrny u ulice Dornych, poté se přesunulo do ulice Přízova. Novorenesanční Bochnerův palác by měl zůstat zachován.

  V některých pramenech (http://www.bam.brno.cz/objekt/c118-textilni-tovarny-stiassny-a-neumark-vlnena?filter=code) lze narazit na informaci, že manželé Stiassni pověřili architekta Ernsta Wiesnera realizováním blíže neurčených a dnes již nezjistitelných stavebních úprav svého (někdejšího Bochnerova) paláce.
  Jedno z možných vysvětlení nabízí nepublikovaný rukopis románu německy píšícího autora Guido Glücka Blázni života (Narren des Lebens) z roku 1926, který se odehrává na pozadí brněnských reálií. Alfred Stiassni zde vystupuje pod jménem Leo Altgut a Ernsta Wiesnera představuje židovský architekt Fred Schwarzer. Podle Glücka souvisely stavební úpravy interiéru paláce s vybudováním literárního salonu, v němž se scházel tehdejší výkvět brněnské umělecké a intelektuální společnosti.
  (Výše uvedené informace shromáždil, připravil pan Jiří Skoupý, děkujeme.)


 • stavební vývoj

  Palác bratří Th. a E. Bochnerových pro ně v letech 1864–1867 postavil Josef Arnold na Přízově ulici, v rozlehlém areálu, vymezeném ulicemi Mlýnskou, Přízovou a Ponávkou, v jedné z nejprůmyslovějších čtvrtí Brna. (V sousedství se nacházely např. továrny Bracegirdleova, Doretova, Redlichova, Popperova, Wawrova).
  Nejzajímavější na Bochnerově domě je rozložitá palácová kulisa hlavní fasády (2+7+2), klasicky členěná do tří průčelních zón, jimž dominuje mohutná korunní římsa nesená volutovými konzolami. Doplňují ji i další motivy charakteristické pro Arnoldovu tvorbu - např. dětské figurky v okenních cviklech.
  Jedna z prvních brněnských neorenesačních staveb, reflektujících vrcholné římské období, úzce souvisí jak stylově, tak osobou architekta s první fází zástavby zdejší okružní třídy. Typologicky pak svědčí o tom, že podobně jako na Cejlu, také tady na Dornychu bývala až do 60. let 19. století reprezentativní obydlí spojena přímo s továrnami. Palácové průčelí bylo později konfrontováno s věcnou, ale působivou architekturou sousedních továrních hal Bochnerova podniku.


 • obrazy

  img16189.jpg img16190.jpg img16191.jpg img16192.jpg img16193.jpg img16194.jpg img16195.jpg img16196.jpg img16197.jpg img16198.jpg img16199.jpg img16200.jpg img16201.jpg img16202.jpg img16203.jpg img16204.jpg img16205.jpg img16206.jpg


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Josef Arnold
  architekt Edmund Franz Martin Bochner
  majitel domu Theodor Franz Bochner
  majitel domu Alfred Stiassni
  majitel Ernst Stiassni
  majitel
  další významné osoby (1)...


 • události

  11. 10. 2018
  Otevření nových kanceláří společnosti Avast v Brně 16. 5. 2016
  Zahájeno bourání budov bývalé textilní továrny Vlněna


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 15. 12. 2018

Textilní továrny Stiassny a Neumark (Vlněna) v Přízově ulici č. 3. Fotografii pořízenou 23. 6. 2013 naší encyklopedii poskytl pan Jiří Skoupý, děkujeme.