A. Rezek


Antonínská 1/05

Antonín Rezek (1853–1909) - politik a historik, který se zasloužil o vznik české techniky v Brně


katastr

Veveří


místo

nádvoří budovy rektorátu VUT v Brně


umístění

15. 1. 2019


autor

Vojtěch Eduard Šaff (autor plakety), odlití František Píšek


popis

bronzový portrétní reliéf, signovaný na dolním okraji, pod ním pamětní deska z téhož materiálu (vytvořena v roce 2018), obdélná na šířku, písmo plasticky vystupující


poznámka

Původní reliéf vznikl v roce 1935, autorem originálu byl však již v roce 1901 Vojtěch Eduard Šaff. Odlití provedl František Píšek, vlastní osazení na místě prvního umístěni v aule české techniky na Veveří provedla stavební akciová společnost V. Nekvasila. První odhalení se konalo 30. 11. 1935, reliéf sňat zřejmě po začátku okupace a uložen v archivu techniky.
Nalezený reliéf byl restaurován a nově odhalen 15. 1. 2019 jako součást oslav 150. výročí založení VUT v Brně.


text

Prof. PhDr. Antonín Rezek //
13. 1. 1853 – 4. 2. 1909 //
politik a historik, //
jenž se významně zasadil o vznik //
české techniky v Brně, //
která byla zřízena 19. 9. 1899 //
dekretem císař Františka Josefa I. //objekty

A. Rezek
pamětní deska: Veveří 95/04


ulice

městská část

významné osoby

František Píšek
odlil plaketu do bronzu Vojtěch Eduard Šaff
autor originálu plakety


události

15. 1. 2019
Odhalení portrétního reliéfu prof. A. Rezka
nový reliéf v Antonínské ulici
30. 11. 1935
Odhalení portrétního reliéfu Antonína Rezka
původní reliéf ve Veveří uliciosoby na objektu

František Josef I. Habsburský
jeho dekretem zřízena česká technika v Brně Antonín RezekMenšAktualizováno: 01. 01. 2020