Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Sach

  Ing. Vladimír Sach


  • * 9.8.1890 Prostějov


  • sportovec - atletika (vrhač); majitel Jednatelství Národní Politiky pro zemi moravsko-slezskou; spisovatel; novinář; stálý soudní znalec z oboru grafického průmyslu; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje, po zatčení se stal spolupracovníkem gestapa


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Kapitán strojního praporu v záloze.
   Dne 18. 5. 1945 usnesením profesorského sboru brněnské techniky zbaven doktorské hodnosti.


  • bydliště

   Brno, Kounicova 49,
   Brno-Žabovřesky, Eleonory Voračické 30


  • vzdělání

   zemská vyšší reálka v Holešově (1908),
   v letech 1908/1909–1913/1914 brněnská technika - odbor stavebního inženýrství (2. státní zkoušku složil v roce 1918),
   dizertační práce „Výskyt zemního oleje v Mikové na Slovensku“ - 1924 titul Dr. (usnesením profesorského sboru mu byl titul 18. 5. 1945 odebrán)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   redaktor Lidových novin (1924),
   ředitel závodu Zbrojovky Petřvald

  • odborné a zájmové organizace

   SK Moravská Slavia (člen výboru lehkoatletického odboru v roce 1909)


  • poznámky

   Dr. Ing. Vladimír Sach patřil do okruhu vyšších správních úředníků brněnské Zbrojovky, kteří se v rámci civilních nevojenských složek zapojili do odbojové organizace Obrana národa.
   Při polském záboru Těšínska v říjnu 1938 se jeden z tamních závodů Zbrojovky v Petřvaldě dostal na polské území, ale ústředí brněnské Zbrojovky s ním stále udržovalo kontakt, protože zůstával zbrojováckým majetkem. Služebním stykem s tímto zahraničním závodem byl pověřen dr. Josef Kocman. Ten svých služebních zahraničních cest využíval k vytvoření vazeb mezi domácím a zahraničním odbojem. V Petřvaldě dohodl s katowickým advokátem dr. Przymuszewskim zřízení přepážky pro trvalé spojení se zahraničím. Kocmanovým nejbližším spolupracovníkem v místní zbrojovce byl český ředitel tohoto závodu a jeho příbuzný dr. Ing. Vladimír Sach z Brna. Sach zpočátku pro Kocmana převážel poštu z protektorátu do Polska, ta byla dále postupována na čs. zastupitelský úřad ve Varšavě a odtud do zahraničí, případně vozil korespondenci z Polska.
   Dne 18. června 1939 se dr. Ing. Vladimír Sach společně s Bohuslavem Havlíkem a Josefem Kocmanem sešli s generálem Sergějem Ingrem na Milovech na Českomoravské vrchovině, aby ho informovali o podrobnostech jeho přechodu do zahraničí. „Vl. Sach se v té době již znal znal s redaktorem německého Brünner Tagblattu Trübwasserem, od něhož vedla cesta až ke kriminálnímu radovi Ewaldu Taudtovi, tehdy vedoucímu pravicového referátu brněnského gestapa. Sach se stal postupně jeho informátorem a předal mu údaje o ilegální činnosti svého příbuzného dr. Josefa Kocmana. Sachův přechod k protivníkovi patřil k největším letním úspěchům brněnského gestapa.“
   Dne 18. 5. 1945 je usnesením profesorského sboru brněnské techniky zbaven doktorské hodnosti. Rozhodnutím rozsudku mimořádného lidového soudu v Brně z 30. 4. 1947 odsouzen k trestu těžkého žaláře na doživotí. Rozsudek číslo 5974/47.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Kocman
   spolupráce v odboji


  • rodiče

   Leopold Sach
   Johana Sachová (Brandštilerová)


  • sourozenci

   Jaroslav Sach


  • ulice

   Eleonory Voračické
   bydliště Kounicova
   bydliště (doloženo v roce 1910)


  • události

   24. 4. 1910
   Atletické závody Moravské Slavie
   vítěz v hodu diskem
   17. 10. 1909
   První atletický závod Moravské Slavie
   v závodě obsadil 3. místo
   31. 1. 1909
   Bruslařské závody
   v závodech reprezentoval SK Moravská Slavia


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   MJ, Menš, Kopin, blat


Aktualizováno: 26. 01. 2020