Ing. Vladimír Sach

* 9.8.1890 Prostějov


sportovec - atletika (vrhač); majitel Jednatelství Národní Politiky pro zemi moravsko-slezskou; spisovatel; novinář; stálý soudní znalec z oboru grafického průmyslu; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje, po zatčení se stal spolupracovníkem gestapa


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Kapitán strojního praporu v záloze.
Dne 18. 5. 1945 usnesením profesorského sboru brněnské techniky zbaven doktorské hodnosti.


bydliště

Brno, Kounicova 49,
Brno-Žabovřesky, Eleonory Voračické 30


vzdělání

zemská vyšší reálka v Holešově (1908),
v letech 1908/1909–1913/1914 brněnská technika - odbor stavebního inženýrství (2. státní zkoušku složil v roce 1918),
dizertační práce „Výskyt zemního oleje v Mikové na Slovensku“ - 1924 titul Dr. (usnesením profesorského sboru mu byl titul 18. 5. 1945 odebrán)


dílo

zobrazit


zaměstnání

redaktor Lidových novin (1924),
ředitel závodu Zbrojovky Petřvald


odborné a zájmové organizace

SK Moravská Slavia (člen výboru lehkoatletického odboru v roce 1909)


poznámky

Dr. Ing. Vladimír Sach patřil do okruhu vyšších správních úředníků brněnské Zbrojovky, kteří se v rámci civilních nevojenských složek zapojili do odbojové organizace Obrana národa.
Při polském záboru Těšínska v říjnu 1938 se jeden z tamních závodů Zbrojovky v Petřvaldě dostal na polské území, ale ústředí brněnské Zbrojovky s ním stále udržovalo kontakt, protože zůstával zbrojováckým majetkem. Služebním stykem s tímto zahraničním závodem byl pověřen dr. Josef Kocman. Ten svých služebních zahraničních cest využíval k vytvoření vazeb mezi domácím a zahraničním odbojem. V Petřvaldě dohodl s katowickým advokátem dr. Przymuszewskim zřízení přepážky pro trvalé spojení se zahraničím. Kocmanovým nejbližším spolupracovníkem v místní zbrojovce byl český ředitel tohoto závodu a jeho příbuzný dr. Ing. Vladimír Sach z Brna. Sach zpočátku pro Kocmana převážel poštu z protektorátu do Polska, ta byla dále postupována na čs. zastupitelský úřad ve Varšavě a odtud do zahraničí, případně vozil korespondenci z Polska.
Dne 18. června 1939 se dr. Ing. Vladimír Sach společně s Bohuslavem Havlíkem a Josefem Kocmanem sešli s generálem Sergějem Ingrem na Milovech na Českomoravské vrchovině, aby ho informovali o podrobnostech jeho přechodu do zahraničí. „Vl. Sach se v té době již znal znal s redaktorem německého Brünner Tagblattu Trübwasserem, od něhož vedla cesta až ke kriminálnímu radovi Ewaldu Taudtovi, tehdy vedoucímu pravicového referátu brněnského gestapa. Sach se stal postupně jeho informátorem a předal mu údaje o ilegální činnosti svého příbuzného dr. Josefa Kocmana. Sachův přechod k protivníkovi patřil k největším letním úspěchům brněnského gestapa.“
Dne 18. 5. 1945 je usnesením profesorského sboru brněnské techniky zbaven doktorské hodnosti. Rozhodnutím rozsudku mimořádného lidového soudu v Brně z 30. 4. 1947 odsouzen k trestu těžkého žaláře na doživotí. Rozsudek číslo 5974/47.osoby

Josef Kocman
spolupráce v odbojisourozenci

ulice

Eleonory Voračické
bydliště Kounicova
bydliště (doloženo v roce 1910)


události

24. 4. 1910
Atletické závody Moravské Slavie
vítěz v hodu diskem
17. 10. 1909
První atletický závod Moravské Slavie
v závodě obsadil 3. místo
31. 1. 1909
Bruslařské závody
v závodech reprezentoval SK Moravská Slavia


související odkazy

MJ, Menš, Kopin, blat


Aktualizováno: 26. 01. 2020