Zdeněk Kaňák

* 4.10.1910 Brno – † 4.10.1991 Brno


dirigent, sbormistr a pedagog


národnost

česká


bydliště

Brno, Leitnerova č. 6


vzdělání

hudební vzdělání - škola Moravan v Kroměříži,
PřF MU v Brně, také přednášky z hudební vědy na FF MU v Brně,
kompozice u Václava Kaprála, zpěv u B. Soběského a řízení sboru u Viléma Steinmana


dílo

Publikační činnost:
- Základy dirigování.

Napsal na 250 titulů.


zaměstnání

pedagog na gymnáziích a průmyslových školách (matematika a chemie), dále v Třebíči a později v Brně (výuka hudební výchovy a hudební pedagogiky),
pedagog na Pedagogické fakultě v Brně (1. pol. 50. let. 20. století),
vedoucí kabinetu hudební výchovy a působení na LŠU při Krajském ústavu pro další vzdělávání učitelů v Brně


odborné a zájmové organizace

zakladatel hudebně-taneční školy při brněnské konzervatoři,
vedoucí pěveckého souboru OpUs v Brně (1944–1947),
vedoucí sboru Sokola Brno I. (od roku 1951)


poznámky

Vyučoval také na konzervatoři, ale souběžně napsal i řadu zpěvníků, učebnic, metodických materiálů a vedle své organizační a přednáškové činnosti se uplatňoval jako sbormistr.
Sám pocházel z učitelské rodiny.osoby

Dušan Drápela
interpretuje Kaňákovy skladby Václav Kaprál
profesor Ivan Sedláček
student Vilém Steinman
profesor Josef Mojmír Weimann
Kaňák zhudebnil některé jeho básněulice

Leitnerova
bydliště (dům č. 6)


události

1925
Založení mužského sboru OPUS
člen sboru


související odkazy


Aktualizováno: 03. 03. 2022