Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdeněk Kaňák

  Zdeněk Kaňák


  • * 4.10.1910 Brno – † 4.10.1991


  • dirigent, sbormistr a pedagog


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno, Leitnerova č. 6


  • vzdělání

   hudební vzdělání - škola Moravan v Kroměříži,
   PřF MU v Brně, také přednášky z hudební vědy na FF MU v Brně,
   kompozice u Václava Kaprála, zpěv u B. Soběského a řízení sboru u Viléma Steinmana


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Základy dirigování.

   Napsal na 250 titulů.


  • zaměstnání

   pedagog na gymnáziích a průmyslových školách (matematika a chemie), dále v Třebíči a později v Brně (výuka hudební výchovy a hudební pedagogiky),
   pedagog na Pedagogické fakultě v Brně (1. pol. 50. let. 20. století),
   vedoucí kabinetu hudební výchovy a působení na LŠU při Krajském ústavu pro další vzdělávání učitelů v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   zakladatel hudebně-taneční školy při brněnské konzervatoři,
   vedoucí pěveckého souboru OpUs v Brně (1944–1947),
   vedoucí sboru Sokola Brno I. (od roku 1951)


  • poznámky

   Vyučoval také na konzervatoři, ale souběžně napsal i řadu zpěvníků, učebnic, metodických materiálů a vedle své organizační a přednáškové činnosti se uplatňoval jako sbormistr.
   Sám pocházel z učitelské rodiny.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Václav Kaprál
   profesor Vilém Steinman
   profesor


  • děti

   Milan Kaňák
   Eva Kaňáková


  • ulice

   Leitnerova
   bydliště (dům č. 6)


  • události

   1925
   Založení mužského sboru OPUS
   člen sboru


  • související odkazy

   mapa


  • autor


Aktualizováno: 21. 02. 2014