František Osvald

* 17.7.1880 Krčma (dnes Strážku, okres Žďár nad Sázavou)


velkoobchodník; honorární konsul království holandského; komerční a burzovní rada


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

zaměstnání

obchodník


odborné a zájmové organizace

člen představenstva Moravské banky,
člen představenstva dozorčí rady Hasičské vzájemné pojišťovny,
předseda „Kompensy“, sdružení dovozců a vývozců pro mezinárodní směnné obchody při Obchodní a živnostenské komoře v Brně,
společník „Dubrovnické lázeňské a hotelové společnosti s r. o“ (od 14. 4. 1917), později akciové společnosti


poznámky

Dům na ulici Hlinky čí 114 s pozemkem do svahu byl přetnut ulicí Vinařskou. Na horní části pozemku nechal František Osvald postavit dům dceři Rosálii Láskové, dceři Marii Pařízkové nechal v roce 1939 postavit nájemní dům na ulici Hlinky 88, opět podle projektu Evžena Škardy.osoby

František Láska
Fr. Osvald byl svědkem sňatku Fr. Lásky Evžen Škarda
E. Škarda byl architektem staveb F. Osvalda


partneři

Leopoldina Osvaldová (Bártová)
sňatek: 10. 9. 1911, Brno (kostel sv. Tomáše)

ulice

V hlinkách + V Kamenném mlýně (Lehmstätte + Steinmühlgasse)
bydliště (dnes Hlinky) Franz-Josef-Strasse
bydliště doložené v roce 1911 (dnes Francouzská) Koliště
v domě č. 81 sídlo závodu a kanceláře


stavby

Vila Rosálie a JUDr. Jaromíra Láskových
Vinařská 36/356
majitel pozemku


Menš


Aktualizováno: 06. 06. 2020