František Osvald

* 17.7.1880 Krčma (dnes Strážku, okres Žďár nad Sázavou)


velkoobchodník; honorární konsul království holandského; komerční a burzovní rada


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

zaměstnání

vedl obchod s lahůdkovým zbožím na tehdejší Rudolfsgasse č. 15, jeho majitelem byl Antonín Palla (doloženo v roce 1900),
obchodník, majitel firmy Bratři Osvaldové (dovozní a velkoobchodní firma, založená v roce 1910)


odborné a zájmové organizace

člen představenstva Moravské banky,
člen představenstva dozorčí rady Hasičské vzájemné pojišťovny,
předseda „Kompensy“, sdružení dovozců a vývozců pro mezinárodní směnné obchody při Obchodní a živnostenské komoře v Brně,
společník „Dubrovnické lázeňské a hotelové společnosti s. r. o.“ (od 14. 4. 1917), později akciové společnosti,
komerční rada a president rozhodčího soudu Plodinové burzy v Brně


poznámky

Dům na ulici Hlinky č. 114 s pozemkem do svahu byl přetnut ulicí Vinařskou. Na horní části pozemku nechal František Osvald postavit dům dceři Rosálii Láskové, dceři Marii nechal v roce 1939 postavit nájemní dům na ulici Hlinky č. 88, opět podle projektu Evžena Škardy.
V rodišti se nachází v čp. 4 (v zahradě) zajímavá památka, „/.../ velmi stará zvonička na dřevěných nohách s nápisem Ke cti a chvále Boží a památce svých drahých rodičů věnuje František Osvald, konzul království holandského i velkoobchodník v Brně“.
osoby

František Láska
Fr. Osvald byl svědkem sňatku Fr. Lásky Evžen Škarda
E. Škarda byl architektem staveb F. Osvalda


partneři

Leopoldina Osvaldová (Bártová)
sňatek: 10. 9. 1911, Brno (kostel sv. Tomáše)

ulice

Rudolfsgasse
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Česká) V hlinkách + V Kamenném mlýně (Lehmstätte + Steinmühlgasse)
bydliště (dnes Hlinky) Franz-Josef-Strasse
bydliště doložené v roce 1911 (dnes Francouzská) Koliště
v domě č. 81 sídlo závodu a kanceláře


stavby

Vila Rosálie a JUDr. Jaromíra Láskových
Vinařská 36/356
majitel pozemku


Menš


Aktualizováno: 22. 08. 2022