MUDr. Miloslava Nebeská

* 3.4.1914 Brno


lékařka
dítě osobností: JUDr. Václav Karel Javůrek a Ing. Miloslava (Slávka) Vuletič-Donátová
partner osobností: MUDr. Mirko Svozil a JUDr. Jaroslav Nebeský


rodné jméno

Javůrková, ovdovělá Svozilová


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

po popravě prvního manžela se provdala za JUDr. Jaroslava Nebeského (*1907), který po roce 1948 musel odejít z advokacie


bydliště

Brno, Wurmova 12


vzdělání

Čsl. dívčí reformované reálné gymnázium v Brně, Augustinská 7–9 (1933 maturita),
1934–1940 a 1945 LF MU v Brně (12. 7. 1945 promoce)


zaměstnání

oční lékařka


poznámky

(životopisné údaje pro naši encyklopedii upřesnil dne 25. 1. 2013 MUDr. Tomáš Nebeský, děkujeme)


partneři

Mirko Svozil
(první manžel) Jaroslav Nebeský
(druhý manžel)


děti

Tomáš Nebeský
Jaroslav Nebeskýulice

Wurmova
bydliště


Menš, Kal, Lik


Aktualizováno: 27. 01. 2020