MUDr. Miloslava Nebeská

* 3.4.1914 Brno


lékařka
dítě (z prvního manželství) osobností: JUDr. Václav Javůrek a Ing. Miloslava (Slávka) Vuletič-Donátová
partner osobností: MUDr. Mirko Svozil a JUDr. Jaroslav Nebeský


rodné jméno

Javůrková, ovdovělá Svozilová


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

po popravě prvního manžela se provdala za JUDr. Jaroslava Nebeského (*1907), který po roce 1948 musel odejít z advokacie


bydliště

Brno:
- Neugasse - Nová 63
- Wurmova 12


vzdělání

Čsl. dívčí reformované reálné gymnázium v Brně, Augustinská 7–9 (1933 maturita),
1934–1940 a 1945 LF MU v Brně (12. 7. 1945 promoce)


zaměstnání

oční lékařka


poznámky

(Životopisné údaje pro naši encyklopedii upřesnil dne 25. 1. 2013 MUDr. Tomáš Nebeský, děkujeme.)


prameny, literatura

partneři

Mirko Svozil
sňatek: 29. 11. 1939, Brno (kostel sv. Augustina)
(první manžel)
Jaroslav Nebeský
sňatek: 18. 12. 1945, Brno (kostel sv. Augustina)
(druhý manžel)


děti

Tomáš Nebeský
Jaroslav Nebeskýulice

Neugasse - Nová
bydliště Wurmova
bydlištěMenš, Kal, Lik


Aktualizováno: 29. 02. 2024