Internetová encyklopedie dějin Brna

Vojtěch Jílek

  MUDr. Vojtěch Jílek


  • * 14.4.1908 Brno-Bystrc – † 30.9.1941 Brno, Kounicovy koleje


  • sportovec (atletika); válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   jako jediný z popravených má v Úmrtním protokolu pro rok 1941 uvedenu domovskou příslušnost „Bystrc bei Brünn"; ostatní mají pouze otazník

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno:
   - Švédská + Na hradbách 8
   - Lehmstätte + Steinmühlgasse - V hlinkách + Kamenomlýnská (v době popravy)

   Brno-Bystrc, K dálnici 9


  • vzdělání

   Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (promoce v červnu 1934)

  • vyznamenání a pocty

   zlatá medaile „Orel zásluze" in memoriam (na základě rozhodnutí Předsednictva Čs. Orla ze dne 2. 4. 1947; rodině předáno 1. 6. 1947 na sjezdu župy Sušilovy v Brně)


  • dílo

   - I. ústřední branné závody Čsl. Orla. Brno 26.–27. září 1936. Brno 1937, 46 s.
   - II. ústřední branné závody Čsl. Orla. Brno 11.–12. září 1937. Brno 1937, 48 s.


  • zaměstnání

   městský lékař v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Československý Orel (člen náčelnické rady, od roku 1936 náčelník),
   Moravská Slavia v Brně (1926–1931),
   SK Bystrc (klubovní lékař)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96 (kenotaf)


  • poznámky

   Nejdříve začal studovat na Masarykově univerzitě tělocvik. Vrozená snaha pomáhat trpícím jej přivedla v roce 1928 na lékařskou fakultu téže univerzity. V červnu 1934 byl prohlášen doktorem veškerého lékařství. V roce 1935 vykonal s vyznamenáním fyzikátní lékařskou zkoušku. Poté byl více než rok sekundárním lékařem v divizní nemocnici 6 na oddělení očním a poté kožním, působil také jako šéflékař u polní střelnice v Moravských Knínicích.
   Po skončení vojenské prezenční služby se stal sekundárním lékařem Zemské nemocnice v Brně - prošel chirurgickým, interním, ortopedickým a izolačním oddělením. Pro svou svědomitost, obětavost, vzorné chování i milou povahu oblíben u spolupracovníků i pacientů.
   V lednu 1938 přijal místo smluvního zdravotního úředníka u rady města Brna, počítal, že se bude moci věnovat práci v oboru zdravotně tělovýchovném a sociálně zdravotním. V březnu 1939 se měl stát definitivním úředníkem. V červenci 1940 byl pro výrazně český postoj vyštván z fyzikátu města Brna a na jeho místo byl dosazen Němec.
   Po sňatku 26. prosince 1939 si otevřel vlastní ordinaci. V srpnu 1940 jeho paní onemocněla poliomyelitidou, v prosinci 1940 se manželům narodil syn Jiří.
   Dne 15. května 1941 byl zatčen ve své ordinaci. Manželce, pohybující se o berlích, řekl: „Tož, sbohem, vrátím se za chvilku". Vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Těžce nemocné manželce se podařilo získat povolení k návštěvě teprve 6. června 1941, při druhé návštěvě 10. července se jí zdařilo předání balíku s jídlem, dokonce vynesla moták, ve kterém dr. Jílek objasnil řadu věcí. Manželka dostala i další korespondenční lístek, který se stal odkazem milované rodině.

   Dr. Jílek byl popraven v prvním stanném právu 30. září 1941. Zpopelněn byl v Krematoriu města Brna 2. října 1941, rodina se zprávu o popravě dověděla z novin. Těžce nemocná manželka, vzděláním právnička, se dala zavézt s maminkou na gestapo, kde jí potvrdili pravdivost novinové zprávy. Tvrdila jim, že každý odsouzenec má právo na poslední přání, tedy že její manžel jistě před smrtí směl napsat několik řádků rodině na rozloučenou - odpověď zněla: „Ne". Na dotaz, kdy byl manžel zastřelen, jí sdělili, že v 16.55 hodin.
   S velkým úsilím se paní Jílkové podařilo získat souhlas s vydáním urny a povolení k pohřbení. V matrice narození v Brně-Bystrci je dokonce doplněno datum úmrtí „zemřel 30. 9. 1941“ (-Menš). Dne 10. října 1941 ji odnesla do Bystrce, kde ji tamní děkan se všemi náležitostmi církevního pohřbu uložil na hřbitově. Za několik dnů vrátilo gestapo manželce snubní prsten. Brzy však gestapo nechalo hrob zlikvidovat a urnu odstranilo, neznámo kam. Po smrti maminky ji syn pohřbil na Ústředním hřbitově v Brně a jméno tatínka symbolicky uvedl také na pomníku.

   MUDr. Vojtěch Jílek byl i dobrým sportovcem, startoval i za atletický klub SK Moravská Slavia Brno, kde dosáhl následujících nejlepších výkonů:
   - 23. 5. 1926: 1. místo ve skoku do výšky výkonem 171 cm
   - rok 1929: v běhu na 110 m překážek čas 17,8 s.
   - rok 1930: v běhu 200 m překážek časem 30,1 s.
   - 30. 7. 1931: 1. místo ve vrhu koulí 7,26 kg výkonem 11,67 m
   - v roce 1930 se stal vítězem mezinárodního pětiboje v Antverpách.

   Po Mnichovu v září 1938 se zapojil do úsilí o obnovení republiky v původních hranicích. Svých mezinárodních kontaktů využíval i pro zpravodajskou činnost v rámci Obrany národa (jízda do Švédska v srpnu 1939 na lehkoatletický kongres: nejprve se v Polsku setkal s lidoveckými politiky Janem Šrámkem a jeho tajemníkem dr. Františkem Hálou, které informoval o situaci na Moravě a v Brně, jednal také s čs. zpravodajci ve Varšavě, ve Stockholmu odevzdal zpravodajské informace našemu zpravodajskému zástupci Vladimíru Vaňkovi).
   Do odboje v politické skupině Obrany národa zapojen v dubnu 1939 profesorem Vladimírem Helfertem, spojujícím článkem se stal Oldřich Blažek. Ten, ač komunista, si velmi oblíbil katolíka Jílka, který dal odboji k dispozici celou ilegální orelskou organizaci (zapojení brněnského Orla do sítě Obrany národa se uskutečnilo v bytě Aloise Kožušníčka na České ulici č. 16).
   V orelské delegaci se účastnil pohřbu T. G. Masaryka v Praze v roce 1937. Ve dnech 26.–29. 6. 1938 se účastnil zájezdu Čs. Orla na slet katolické mládeže slovinské.
   Dne 22. 9. 1938 uveřejnil v rozhlase výzvu k Orelstvu, aby každý konal co nejlépe svou povinnost v práci pro vlast a národ.


  • pojmenované ulice

   Jílkova (Židenice)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vít Příkaský
   spolupráce


  • partneři

   Libuše Jílková (Teglová)
   sňatek: 26. 12. 1939, Hostýn (poutní kostel)


  • děti

   Jiří Jílek


  • rodiče

   Florian Jílek
   Anna Jílková (Vrzalová)


  • ulice

   K dálnici
   rodný dům (tehdy Bystrc čp. 85) Lehmstätte + Steinmühlgasse - V hlinkách + Kamenomlýnská
   bydliště (dnes Žabovřeská) Švédská + Na hradbách
   bydliště doložené v roce 1939 (dnes Rooseveltova)


  • osoba na objektech

   oběti 2. světové války
   pamětní deska: Dominikánské náměstí 1/03 V. Jílek
   pamětní deska: K Dálnici 9/01 oběti nacistické okupace
   pamětní deska: náměstí 28. dubna 60/02 oběti druhé světové války
   pamětní deska: třída Kpt. Jaroše 14/03


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   kenotaf


  • události

   30. 9. 1996
   Odhalení pamětní desky MUDr. Vojtěcha Jílka
   osoba na pamětní desce
   2. 10. 1941
   Zápis popravených v Brně ve dnech 30. 9. 1941 a 1. 10. 1941
   v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566 m
   30. 9. 1941
   Popravy v prvním stanném právu v Brně (úterý 30. září)
   popraven
   26. 6. 1938
   Zájezd čs. Orla na slet do Lublaně
   účastník z řad členů předsednictva čs. Orla


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, MJ


Aktualizováno: 23. 10. 2019