Internetová encyklopedie dějin Brna

František Xaver Baťka

  Mons. František Xaver Baťka


  • * 2.12.1922 Kostice u Břeclavi – † 17.6.2008 Žernůvka (okres Brno-venkov)


  • římskokatolický kněz brněnské diecéze


  • vzdělání

   1933–1940 klasické gymnázium na Velehradě,
   Theologické učiliště v Brně,
   kněžské svěcení přijal v Brně 5. 7. 1947 z rukou brněnského biskupa Karla Skoupého

  • jiné pocty

   v roce 2006 byl jmenován Monsignorem s titulem kaplan Jeho svatosti


  • zaměstnání

   kněžskou dráhu začínal jako kaplan v Měříně, tam byl později též administrátorem,
   v roce 1949 byl na krátký čas ustanoven administrátorem v Bohdalově (ještě téhož roku byl zatčen, odsouzen za „podvracení republiky“ a vězněn do roku 1954 postupně ve věznicích ve Žďáru nad Sázavou, v Praze na Pankráci, v Jáchymově, na Mírově, v Mladé Boleslavi a ve Valdicích),
   po propuštění byl ustanoven od 1. 8. 1954 kooperátorem v Kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích (do 31. 10. 1969),
   od 1. 11. 1969 do 15. 4. 1971 byl tamtéž administrátorem,
   na začátku tzv. období normalizace byl přeložen jako administrátor do Mikulčic, v roce 1972 do pohraniční farnosti Slavonice, v roce 1978 pak do Kunštátu na Moravě, později působil i v dalších okolních farnostech, kam dojížděl,
   jeho posledním působištěm v letech 1990–2004 byly farnosti Mikulčice a Lužice, kde obnovil cyrilometodějskou úctu a zbudoval poutní areál,
   od roku 2005 žil na odpočinku na Žernůvce


  • hrob

   rodinný hrob, hřbitov Kostice


  • poznámky

   Jako student se podílel na stavbě farního kostela v Tvrdonicích, kde po svém kněžském svěcení v Brně slavil i primici 13. 7. 1947.

   V Brně-Židenicích kromě požehnaného pastoračního působení často i nad rámec okleštěných možností tehdejší doby věnoval se neustálému zvelebování domu Božího, který mu obzvláště přirostl k srdci. Spolu s administrátorem P. Josefem Grossem se v roce 1955 postaral o pořízení nových zvonů, v roce 1961 navrhl prospekt nových varhan, v dalších letech úpravu liturgického prostoru a hlavního oltáře.
   Úzce spolupracoval s nejlepšími křesťanskými umělci té doby: s arch. Klaudiem Madlmayrem, bratry Kotrbovými, s Ludvíkem Kolkem.
   Byl organizátorem diecézních liturgických dnů konaných v židenickém kostele (v letech 1965, 1967, 1968).

   Jeho život byl naplněn prací, láskou, službou i utrpením. Byl horlivým obnovitelem liturgického života po II. vatikánském koncilu, pracoval na záchraně duší i Božích stánků, rozšiřoval úctu k našim moravským patronům. Miloval svůj rodný kraj, kam se rád vracel ke svým příbuzným a známým.


  • obrazy

   img14132.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Dancinger
   spolubratr v kněžské službě Josef Gross
   kněz, spolupráce ve farnosti Brno-Židenice Heřman Josef Kotrba
   spolupráce na úpravě liturgického prostoru v židenickém kostele Jakub Rabušic
   P. Baťka mu získal souhlas k výpomocné duchovní činnosti pro židenickou farnost Karel Skoupý
   biskup, vysvětil Františka Baťku na kněze
   další osoby (1)...


  • stavby

   Kostel sv. Cyrila a Metoděje
   Gajdošova 99/2684
   místo jeho působení v duchovní správě v letech 1954–1969


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 18. 09. 2019

František Xaver Baťka. Zdroj: www.farnostdeblin.cz.