R. D. Josef Gross

* 12.8.1906 Oslavany – † 6.11.1967 Brno


římskokatolický kněz brněnské diecéze; politický vězeň v době okupace


zajímavé okolnosti

na podzim roku 1963 se P. Josef Gross zúčastnil jako jeden z deseti členů české delegace (členem byl i dr. František Tomášek, pozdější kardinál pražský) druhé části zasedání II. vatikánského koncilu


bydliště

Brno, třída Legionářů (dnes třída Kpt. Jaroše) 25


zaměstnání

na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1930 v Brně, poté působil jako kaplan v Moravských Budějovicích a jako katecheta v Jemnici a v Brně (po válce opět v Jemnici a v Brně u sv. Jakuba),
od 1. 8. 1954 byl ustanoven administrátorem v Kostel sv. Cyrila a Metoděje, kde působil až do konce svého života


hrob

Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 011, hrob č. 14


poznámky

V letech 1940–1945 byl vězněn v koncentračních táborech v Mittelbau-Dora, Buchenwaldu, Breslau a v Osvětimi.
Vzhledem k utrpení prožitému v nacistických koncentračních táborech a v dobré víře v potřebu mírového úsilí stal se P. Josef Gross aktivním členem MHKD, ve kterém zastával až do konce života řadu významných funkcí. Díky tomuto svému postavení mohl „držet ochrannou ruku“ nad P. Františkem Baťkou, který by pro svoji velkou aktivitu jistě nebyl ponechán církevním tajemníkem tak dlouhou dobu v Židenicích. Toto plodné, přes 13 let trvající soužití dvou sice rozdílných, ale vzájemně se doplňujících kněží skončilo v listopadu 1967 smrtí P. Josefa Grosse.
Byl pohřben za velké účasti věřících i nejrůznějších funkcionářů brněnským kapitulním vikářem Dr. Josefem Kratochvílem dne 11. listopadu 1967 na Židenickém hřbitově.osoby

František Xaver Baťka
kněz, spolupráce ve farnosti Brno-Židenice Josef Dancinger
spolubratr v kněžské službě Josef Kratochvil
kapitulní vikář, který vedl pohřební obřady J. Grosse


ulice

třída Kpt. Jaroše
bydliště (tehdy třída Legionářů)


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpočinku
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Gajdošova 99/2684
místo jeho působení v duchovní správě v letech 1954–1967
Kostel sv. Jakuba
Rašínova
místo jeho působení v duchovní správě na začátku padesátých let 20. století


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 1499, Matrika narozených Oslavany 1897–1907, s. 253 (Oslavany).


Ma


Aktualizováno: 19. 01. 2020