prof. PhDr. Otakar Novák, Csc.

* 28.12.1905 Vídeň – † 19.10.1984 Praha


literární historik, překladatel, profesor dějin francouzské literatury na brněnské filozofické fakultě


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

založil sborník Études romanes de Brno


bydliště

Brno (od roku 1919),
Praha, Nábřeží legií 29


vzdělání

1924–1929 Masarykova univerzita v Brně - obory bohemistika a romanistika pod vedením Arne Nováka a Prokopa Miroslava Haškovce, (1931 titul PhDr., 1947 docent na UK v Praze, 1953 docent na MU, 1958 titul CSc., 1964 profesor)


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile FF UJEP v Brně,
Stříbrná medaile Univerzity J. E. Purkyně v Brně


dílo

zobrazit


zaměstnání

1933–1946 výuka na českých gymnáziích,
1946–1950 románský seminář na FF UK v Praze,
1951–1972 katedra romanistiky a fonetiky na FF MU v Brně (už od roku 1947 suploval výuku romanistiky)


odborné a zájmové organizace

Kruh moderních filologů (předseda),
Association Internationale des Études Françaisesosoby

Prokop Miroslav Haškovec
pedagog na Masarykově univerzitě Arne Novák
pedagog na Masarykově univerzitě Vladimír Stupka
kolega, přítel


hub, Kal


Aktualizováno: 03. 02. 2015