Internetová encyklopedie dějin města Brna

Otakar Novák

  prof. PhDr. Otakar Novák, Csc.


  • * 28.12.1905 Vídeň – † 19.10.1984 Praha


  • literární historik, překladatel, profesor dějin francouzské literatury na brněnské filozofické fakultě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   založil sborník Études romanes de Brno


  • bydliště

   Brno (od roku 1919),
   Praha, Nábřeží legií 29


  • vzdělání

   1924–1929 Masarykova univerzita v Brně - obory bohemistika a romanistika pod vedením Arne NovákaProkopa Miroslava Haškovce, (1931 titul PhDr., 1947 docent na UK v Praze, 1953 docent na MU, 1958 titul CSc., 1964 profesor)

  • vyznamenání a pocty

   Zlatá medaile FF UJEP v Brně,
   Stříbrná medaile Univerzity J. E. Purkyně v Brně


  • dílo

   zobrazit - Po stopách realistických tradic francouzského písemnictví (1958).
   - Slovník spisovatelů. Francie, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko (1966).
   - La Littérature francaise des origines a la fin du XVIII siecle (1973).

   Překlady Corneille, de Bergerac, Diderot, Baudelaire, Rolland, Maupassant.
   Příspěvky v Časopise pro moderní filologii.


  • zaměstnání

   1933–1946 výuka na českých gymnáziích,
   1946–1950 románský seminář na FF UK v Praze,
   1951–1972 katedra romanistiky a fonetiky na FF MU v Brně (už od roku 1947 suploval výuku romanistiky)

  • odborné a zájmové organizace

   Kruh moderních filologů (předseda),
   Association Internationale des Études Françaises


  • prameny, literatura

   zobrazit "Otakar Novák (1905–1984). Medailonek významného brněnského romanisty"
   "Zemřel Otakar Novák"
   "Vzpomeňme prof. Otakara Nováka"
   "Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy"


  • osoby

   Prokop Miroslav Haškovec
   pedagog na Masarykově univerzitě Arne Novák
   pedagog na Masarykově univerzitě


  • autor

   hub, Kal


Aktualizováno: 03. 02. 2015