Josef Černocký

* 11.4.1915 Ostrava-Zábřeh – † 1.7.1970 Brno


varhaník, pedagog a rozhlasový hudební režisér


národnost

česká


bydliště

Brno:
- Přadlácká 10 (1945–?)
- třída Kpt. Jaroše 39a (?–1970)


vzdělání

již za studií na gymnáziu v Ostravě (1934 maturita) se hudebně vzdělával u Bedřicha Antonína Wiedermanna v Praze,
1934–1938 pražská konzervatoř (varhanní hra u Bedřicha Antonína Wiedermanna, hudební teorie u Otakara Šína a sborový zpěv u Františka Spilky),
souběžně s konzervatoří studoval také hudební vědu na FF UK, kterou kvůli uzavření vysokých škol za okupace absolvoval až v roce 1945


vyznamenání a pocty

Vzorný učitel (1955),
Za vynikající práci (1965),
Pamětní plaketa - Ústřední výbor Národní fronty k 50. výročí Československa - za výjimečné zásluhy (1968),
Pamětní medaile k 50. výročí vzniku konzervatoře v Brně (1969)


dílo

- kritiky v Národních listech (1935–1939)
- rukopisy chrámových skladeb a sborů


zaměstnání

po smrti otce (v letech 1932–1946) varhaník a ředitel kůru v Ostravě-Zábřehu,
1940–1945 režisér ostravské rozhlasové stanice,
1945–1968 pedagog na brněnské konzervatoři,
1947–1968 pedagog na JAMU, od roku 1952 vedoucí varhanního oddělení,
1949–1952 pedagog na Tříletém varhanním kursu Jednoty pro zvelebení církevní hudby na Moravě v Brně


odborné a zájmové organizace

Svaz českých skladatelůpoznámky

Koncertně vystupoval od roku 1936, také v zahraničí - např. Maďarsko (1955), Německo (1957). V Československu např. na Pražském jaru, Bratislavské jary, Festivalu L. Janáčka. Jeho hra na varhany byla oceňována pro virtuozitu, barevnost a osobitý zvuk. Na repertoáru měl zejména české a moravské skladatele 20. století.

V Brně žil od roku 1946. Už od roku 1945 vyučoval na brněnské konzervatoři hru na varhany, varhanní improvizaci, zařízení varhan a vyučovací praxi. Jako pedagog působil také na Tříletém varhanním kursu, i zde měl na starost hru na varhany a zařízení varhan.
Navrhl rekonstrukci varhan v koncertním sále brněnského Stadionu, podílel se na stavbě varhan v Domě umění ve Zlíně.

Bojoval za to, aby varhany získaly nové společenské uplatnění, nejen církevní, a aby byl jejich význam hodnocen rovnoprávně s ostatními hudebními nástroji.

partneři

Drahomíra Černocká
sňatek: 25. 10. 1941 v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravěulice

Přadlácká
bydliště třída Kpt. Jaroše
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Mal, mát


Aktualizováno: 08. 04. 2020