JUDr. Jaroslav Jan Caha

* 20.6.1883 Rozsochy (okres Žďár nad Sázavou) – † 23.1.1941 Brno


úředník; zemský prezident


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Na rodinném úmrtním oznámení jsou také slova:
„Zemřel náhle, zaopatřen sv. svátostmi 23. ledna 1941 o 1/2 4 hodině, aniž se mohl se svými drahými rozloučiti.“


příčina úmrtí

tragicky („Mors per ictum electr.“ - uvedl dr. Sonnek), údajně neopatrným dotekem lampičky na nočním stolku. Domněnka též o sebevraždě z důvodu obavy z příp. nucené spolupráce s nastupujícími nacisty.vzdělání

První české gymnasium v Brně (1902 maturita),
Právnická fakulta univerzity ve Vídni (? -Menš)


jiné pocty

čestný občan Jehnic-Mokré Hory (od 21. 2. 1919)


zaměstnání

konceptní praktikant c. k. místodržitelství v Brně (doloženo v roce 1908),
správce okresního hejtmanství v Brně (1919),
úředník v ministerstvu vnitra a v prezidiu Ministerské rady,
zemský prezident u bývalého Zemského úřadu v Brně (od června 1939 do tragické smrti)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 28, hrob č. 102–103 (náhrobek zhotovila firma Racek)


pojmenováno

Cahova nadace pro posluchače českých vysokých škol v Brně (zřízena v roce 1919)


poznámky

Po 1. světové válce Starostenský sbor brněnský navrhl obecním výborům, aby byl dr. Caha zvolen čestným občanem obcí pro zásluhy, kterých si získal po dobu války při ochraně českých obcí a pomoci jim. Za nacistické okupace byl po celou dobu úřadování v Brně ve spojení s ministerským předsedou Ing. Aloisem Eliášem a do jeho zatčení na podzim 1939 i s ministerským radou dr. Schmoranzem.

Pohřeb dr. Cahy se konal 27. 1. 1941 (povolen odklad pohřbu na čtvrtý den), místo úmrtí není uvedeno.
V této souvislosti jsou zajímavé zápisy telefonických zpráv z 23. ledna 1941, zaslaných na zemské četnické velitelství v Brně: „Dne 23. ledna 1941 o 6. hod. podal tajemník Vrba, z policejního ředitelství v Brně, telefonickou zprávu, že v noci náhle zemřel pan zemský president Dr. Jan (v textu -Menš) Caha, zasažen byv elektrickým proudem špatného elektrického vedení stolní lampy. Brno 23. leden 1941. Insp. důst.: kpt. úč. Špulák.“
„Na telefonický dotaz sdělil Dr. Zachoval - zem. úř. - mjr. Pluskalovi, že k neštěstí došlo kolem 21.30 hod. dne 22. ledna 1941. Skonal kolem 4. hod. dne 23. ledna 1941.“

V archivních dokladech není zapsáno, zda bylo provedeno soudní ohledání či provedena soudní pitva, i když se jednalo o úmrtí mimo nemocnici, navíc o nehodu. Odtud zřejmě pramení pochybnosti o skutečném důvodu smrti dr. Cahy, umocněné také tragickým osudem dalšího zemského prezidenta, dr. Mezníka.
Domovské právo v Brně získal dr. Caha 10. 12. 1906, v Praze nabyl domovské právo dnem 15. 8. 1919.
partneři

Melanie Cahová (Brandstillerová)
sňatek: 24. 10. 1908, Brno (kostel sv. Tomáše)
sourozenci

ulice

Sturmgasse - Sturmova
bydliště v době sňatku (dnes Jana Uhra) Nová
bydliště (dnes Lidická) Adolf-Hitler-Platz - náměstí Adolfa Hitlera
bydliště v době úmrtí (dnes náměstí Svobody)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

27. 1. 1941
Pohřeb JUDr. Jaroslava Cahy


Menš


Aktualizováno: 05. 03. 2021