Internetová encyklopedie dějin Brna

Pohřeb JUDr. Jaroslava Cahy

Pohřeb JUDr. Jaroslava Cahy


 • 27. 1. 1941 


 • ulice

  Moravské náměstí

 • místo

  kostel sv. Tomáše


 • charakteristika

  Pohřeb JUDr. Jaroslava Cahy, moravského zemského prezidenta, se konal se vší slávou s účastí vysokých protektorátních osobností.
  Okolnosti jeho smrti dodnes nejsou zcela vyjasněny, údajně mělo jít o úraz elektrickým proudem z lampičky na nočním stolku. Mohlo jít však i o dosud nedoloženou a neobjasněnou sebevraždu z důvodu snahy o dobrovolné vyhnutí se hrozící mu (a více méně povinné) úřední spolupráci s nacisty.
  V úmrtním oznámení Presidia Zemského úřadu v Brně čteme slova: „V zesnulém ztrácí politická správa na Moravě a její úřednictvo laskavého a jejich potřeby vždy hájícího představeného, celá veřejnost pak cílevědomého pracovníka, jemuž zájem a prospěch celku byly vždy prvým příkazem jeho činnosti.“


 • účastníci

  ministr Krejčí, zastupující státního prezidenta,
  ministr vnitra generál Ježek,
  zemský četnický velitel plukovník Klofanda,
  rodina zemřelého,
  veřejnost

 • zajímavosti

  Rakev se zemřelým byla vystavena v budově zemského úřadu ve dnech 25. a 26. ledna 1941. V době od 8 do 18 hodin se u ní střídaly čestné stráže, složené z četnictva a policie, vždy čtyři muži po jednu hodinu.
  Vlastní pohřeb se konal v pondělí 27. ledna 1941 v kostele sv. Tomáše.
  Po stranách katafalku s rakví stáli čestnou stráž od 9.15 hodin na jedné straně tři důstojníci četnictva a tři četníci (vyzbrojení sklopenou puškou), na druhé straně tři policejní důstojníci a tři policejní strážníci (vyzbrojení tasenou šavlí). V 10.30 hodin bylo slouženo rekviem. Poté se pohřební průvod vydal až k nemocnici sv. Anny. Zde, u domu č. 62, smuteční hosté nastoupili do připravených automobilů, které je převezly ke vchodu Ústředního hřbitova. Rakev pak byla přenesena k hrobu a zde po obřadu uložena.

 • poznámka

  Popis zajištění pohřbu ze strany Zemského četnického velitelství v Brně je v archivním materiálu velice podrobný.

  Důstojnické stráže z řad četnictva se střídaly takto:
  25. ledna 1941:
  8–9 hodin: škpt. Šimoník
  10–11hodin: škpt. Hodek, škpt. Vladimírovič
  12–13 hodin: pplk. Zacha, mjr. Kopečný
  14–15 hodin: škpt. Hodek, škpt. Vladimírovič
  16–17 hodin: mjr. Kopečný, škpt. Hodek

  26. ledna 1941:
  8–9 hodin: škpt. Vladimírovič, škpt. Váňa
  10–11hodin: škpt. Daněk, škpt. Hodek
  12–13 hodin: škpt. Váňa, škpt. Peremský
  14–15 hodin: mjr. Kopečný, mjr. Hera
  16–17 hodin: škpt. Daněk, škpt. Peremský.

  Štábní kapitán Robert Váňa byl do Brna povolán z Jihlavy, štábní kapitán Jaromír Daněk z Moravské Ostravy, štábní kapitán Václav Peremský z Třebíče a major Alfred Hera z Kroměříže. Ostatní četníci byli příslušníky četnického pohotovostního oddílu Brno. Jejich výzbroj a výstroj stanovena takto: „vycházkový stejnokroj, a to plášť, blůza, jezdecké kalhoty, vysoké černé boty, služební opasek se závěsníkem (dohoda), šavle, služební pistole, přilba“. Do Brna mimobrněnští přijeli odpoledne 24. ledna, vraceli se odpoledne 27. ledna 1941.

  Dne 26. ledna ve 22.40 hodin přijeli do Brna ministři Krejčí a Ježek, byli uvítáni na nádraží v salonku I. třídy.
  Po skončení pohřbu 27. ledna byl oběd v hotelu Slavia, ze zemského četnického velitelství zván zemský četnický velitel plk. Klofanda. Odjezd obou ministrů byl z nádraží v odpoledních hodinách, kterým se v salonku I. třídy opět hlásili viceprezidenti zemského úřadu, generál Horák od vládního vojska, zemský četnický velitel plk. Klofanda a policejní ředitel dr. Jungwirth (ve stejném pořadí i vítali), poté doprovodili oba ministry k vlaku.


 • osoby

  Jan Brandstiller
  Kamillo Brandstiller
  Otto Brandstiller
  Františka Brandstillerová
  Bedřich Caha

  další osoby (4)...


 • stavby

  Kostel sv. Tomáše a klášter augustiniánů-eremitů
  Moravské náměstí
  místo konání pohřbu


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 26. 01. 2019