prof. MUDr. Karel Chodounský, dr. h. c.

* 18.5.1843 Studénka (okres Mladá Boleslav) – † 13.5.1931 Praha


zakladatel české vědecké a experimentální farmakologie, organizátor spolkového života českých lékařů, profesor farmakologie a farmakognosie na UK a MU; čestný doktor Masarykovy univerzity


nej...

Československo: autor první učebnice farmakologie


zajímavé okolnosti

V roce 1868 byl asistentem J. E. Purkyně při fyziologické stolici na pražské LF. V letech 1878–1888 byl redaktorem Časopisu lékařů českých.


vzdělání

Lékařská fakulta v Praze (1868 titul MUDr., 1900 titul PhDr.),
1884 docent balneoterapie a klimatologie a od roku 1888 farmakologie a toxikologie,
1895 mimořádný a 1902 řádný profesor farmakologie a farmakognosie


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (2. 3. 1929) - diplom mu v jeho bytě v Praze odevzdali rektor MU Otomar Völker, děkan LF MU Josef Roček a Bohuslav Bouček)


vyznamenání a pocty

Rytířský kříž řádu císaře Františka Josefa I.


dílo

Je autorem první české učebnice farmakologie (Farmakologie, Praha 1905).
Zabýval se především odolností lidského organismu a původem onemocnění vnitřních chorob (Nastuzení a choroby z nastuzení, Praha 1906). Vytvářel novou českou lékařskou terminologii.


zaměstnání

1869–1876 osobní lékař ve šlechtických rodinách,
1877–1895 praktický lékař ve Voticích a v Praze-Smíchově,
1895–1915 LF v Praze - přednosta farmakologického ústavu,
1919–1923 LF MU - přednosta farmakologického ústavu


odborné a zájmové organizace

Spolek lékařů českých,
Brněnská župa lékařská,
Spolek českých mediků,
Česká akademie věd a umění,
Společnost přátel věd v Poznani,
Společnost lékařská ve Varšavě,
Sbor lékařů v Záhřebu,
Vědecká společnost Ševčenkova ve Lvově,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


pojmenováno

Vědecký a podpůrný fond profesora Karla Chodounského - nadace, zřízená v roce 1923 u příležitosti 80. narozenin Karla Chodounského k oceňování studentských prací


poznámky

Získal si velké zásluhy o českou turistiku a především alpinismus.
Jeho přičiněním byl v roce 1893 založen v Praze Český odbor Slovinského planinského družstva, který v roce 1899 vybudoval Českou chatu pod Grintovcem.osoby

Jan Evangelista Purkyně
profesor Otomar Völker
rektor Masarykovy univerzity


události

18. 1. 1922
Ustavující valná hromada Biologické společnosti v Brně
přednosta farmakologického ústavu Lékařské fakulty MU


Kal


Aktualizováno: 12. 10. 2022