Alois Neča

* 27.4.1893 Kozlany (okres Vyškov) – † 29.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 29. 5. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Kozlany čp. 78, okr. Vyškov (rodný dům),
Brno-Jundrov, Jundorfstrasse, též Jundorferstrasse - Jundrovská 256


zaměstnání

zedník v Kozlanech (v době sňatku),
dozorce donucovací pracovny,
zahradník (uvedeno v době popravy)


poznámky

V rakousko-uherské armádě desátník 8. pěšího pluku. Zajat 1. 8. 1915 v Lukově.
Do legií se přihlásil 12. 9. 1916 ve Voroněžské gubernii. Do čs. legie v Rusku zařazen dne 4. 9. 1917, 7. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 4. 11. 1920, poslední útvar: 7. střelecký pluk, poslední hodnost: vojín. Demobilizován.
Za nacistické okupace zapojen do odboje v Obraně národa (skupina Brno-západ). Pomáhal parašutistovi z výsadku Čs. vojenské mise s názvem S-1 Františku Ryšovi, gestapem zatčen 14. 5. 1942. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 30. 5. 1942.
(Datum narození ověřeno v matrice -Menš.)osoby

František Ryš
spolupráce v odboji


partneři

Ludmila Nečová (Němcová)
sňatek: 7. 2. 1922, Brno-Staré Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie)ulice

osoba na objektech

oběti světových válek z Jundrova
pomník: Gellnerova 10/01


události

1. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 29. 5. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2175 k
29. 5. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 29. května)
jeden z popravených


Menš, Kopin


Aktualizováno: 26. 05. 2022