Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Matoušek

  Mgr. Vladimír Matoušek


  • * 22.5.1956 Brno


  • sochař


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Umělecké sklony zdědil po svém pradědečkovi, malíři a fotografovi Václavu Bartoňovi, který pocházel Uherského Hradiště.
   Bydlí v Brně v bývalé dělnické kolonii Kamenná čtvrť s ženou Vlastou a dětmi Martinem, Michalem, Ivanem, Ninou, Vladimírem, Alenou a Karlem.


  • vzdělání

   1973–1976 LŠU v Brně u malíře Petra Skácela,
   Střední průmyslová škola chemická v Brně,
   Univerzita Palackého v Olomouci


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1979–1989 restaurování gotických a barokních soch (praxe u českých sochařů),
   od roku 1980 se věnuje původní autorské tvorbě


  • prameny, literatura

   Vysokoškolské kvalifikační práce
   "Sochařské dílo Vladimíra Matouška"


  • osoby

   Karel Baják
   přítel, spolupracovník Václav Bartoň
   pradědeček Hermína Bartoňová
   prababička Hana Daňková
   spolupráce na realizacích Aleš Hlávka
   spolupráce na realizacích
   další osoby (4)...


  • partneři

   Vlasta Matoušková


  • děti

   Ivan Matoušek


  • rodiče

   Vladimír Matoušek
   Eva Matoušková


  • ulice

   Kamenná čtvrť
   ateliér


  • objekty

   Sv. Cyril a Metoděj
   sochařská realizace: Petrov 0/01
   autor


  • stavby

   Kostel sv. Jiljí a benediktinské proboštství
   Lužná
   v roce 2004 provedl řezbářskou výzdobu nového interiéru


  • události

   5. 9. 2004
   Oslavy 900 let kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově
   provedl řezbářskou výzdobu nového interiéru
   15. 8. 1983
   První brněnský plenér
   účastník, vytvořil dvě sochy Vzpomínka na Lennona a Mistr a Markétka


  • související odkazy

   Vladimír Matoušek na webu plenerpryglnet
   Webové stránky Vladimíra Matouška


  • autor

   hub


Aktualizováno: 06. 06. 2020