Mgr. Vladimír Matoušek

* 22.5.1956 Brno


sochař


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Umělecké sklony zdědil po svém pradědečkovi, malíři a fotografovi Václavu Bartoňovi, který pocházel Uherského Hradiště.
Bydlí v Brně v bývalé dělnické kolonii Kamenná čtvrť s ženou Vlastou a dětmi Martinem, Michalem, Ivanem, Ninou, Vladimírem, Alenou a Karlem.


vzdělání

1973–1976 LŠU v Brně u malíře Petra Skácela,
Střední průmyslová škola chemická v Brně,
Univerzita Palackého v Olomouci


dílo

zobrazit


zaměstnání

1979–1989 restaurování gotických a barokních soch (praxe u českých sochařů),
od roku 1980 se věnuje původní autorské tvorbě


prameny, literatura

Vysokoškolské kvalifikační práce

"Sochařské dílo Vladimíra Matouška"


osoby

Karel Baják
přítel, spolupracovník Václav Bartoň
pradědeček Hermína Bartoňová
prababička Hana Daňková
spolupráce na realizacích Aleš Hlávka
spolupráce na realizacích
další osoby (4)...

ulice

objekty

Sv. Cyril a Metoděj
sochařská realizace: Petrov 0/01
autor


stavby

Kostel sv. Jiljí a benediktinské proboštství
Lužná
v roce 2004 provedl řezbářskou výzdobu nového interiéru


události

5. 9. 2004
Oslavy 900 let kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově
provedl řezbářskou výzdobu nového interiéru
15. 8. 1983
První brněnský plenér
účastník, vytvořil dvě sochy Vzpomínka na Lennona a Mistr a Markétkahub


Aktualizováno: 06. 06. 2020