Alois Kulhánek

* 30.4.1900 Brno


podnikatel v Brně
bratr osobnosti: MUDr. Karel Kulhánek


bydliště

vzdělání

1. česká státní reálka v Brně (15. 9. 1920 maturita),
1920–1927 ČVŠT v Brně - odbor strojního inženýrství a elektroinženýrství


zaměstnání

jako majitel strojírny v Brně s veřejným společníkem Jaromírem Havlišem požádal o zápis firmy „A. Kulhánek a spol. v Brně“ do obchodního rejstříku pro firmy


poznámky

Společnost vznikla 1. 7. 1930 - předmětem podnikání byla tovární výroba strojů a automobilů, sídlo měla v Brně-Králově Poli, Ugartova 23. Společník Jaromír Havliš v roce 1939 ze společnosti vystoupil a firma byla dále provozována jako podnik jednotlivce. Téhož roku vstoupila do firmy manželka Božena a předmět podnikání se změnil na výrobu pekařských strojů. O činnosti firmy nejsou z doby okupace zprávy. Roku 1948 byla firma uvedena jako „A. Kulhánek a spol., tov. výroba strojů a kompresorů, Maloměřice, Obřanská č. 101“ společníků Aloise a Boženy Kulhánkových. Údaje o znárodnění firmy či likvidaci nejsou známy.osoby

Jaromír Havliš
švagr, společníci ve firmě Jan Utíkal
J. Utíkal byl svědkem při sňatku Al. Kulhánka


partneři

Božena Kulhánková (Havlišová)
sňatek: 12. 2. 1930, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
ulice

Franz-Josef-Strasse
rodný dům a bydliště doložené v roce 1930 (dnes Francouzská)


Menš, blat


Aktualizováno: 31. 10. 2020