Internetová encyklopedie dějin Brna

Věra Bednářová-Věrná

  PhDr. Věra Bednářová-Věrná


  • * 15.7.1909 Litomyšl (okres Svitavy) – † 20.9.2006 Brno


  • historička, aktivistka studentského, pacifistického, ženského a sociálního hnutí


  • rodné jméno

   Bednářová


  • zajímavé okolnosti

   Měla přátelský vztah s humanistou Přemyslem Pitterem. Svou odbornou pozornost věnovala mj. Moravskému krasu, zejména se intenzívně zabývala osobností lékaře a archeologa Jindřicha Wankla.
   Pro odbornou práci mělo velký význam seznámení s profesorem Karlem Absolonem. S rodinou pana Absolona udržovala úzký kontakt 26 let.


  • bydliště

   Brno, Pellicova 61


  • vzdělání

   gymnázium (studium zahájeno v roce 1921),
   FF MU v Brně (obor historie-dějiny starověku),
   v roce 1935 získala dekret na vyučování dějepisu a zeměpisu na středních školách, v roce 1936 titul PhDr.,
   v roce 1938 obdržela z ministerstva školství dekret státní profesorky na středních školách


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   zpočátku výuka na středních školách brněnských jako "pomocná učitelka",
   později - v roce 1938 (po získání dekretu státní profesorky na středních školách) nástup na 3. reálné gymnázium (po válce se již do školství nevrátila),
   1945–1964 Univerzitní knihovna v Brně (dnes Moravská zemská knihovna)

  • odborné a zájmové organizace

   Obrodné hnutí československého studentstva,
   Etické hnutí (členka od roku 1928),
   Protialkoholní a protivenerická rada,
   Mezinárodní liga žen pro mír a svobody (předsedkyně v letech 1936–1950),
   Rada československých žen (vedoucí Moravskoslezského ústředí; do roku 1948 spolupracovala s Miladou Horákovou),
   Zemská osvětová rada (ve funkci vedoucí komise pro výchovu žen působila jako dobrovolnice - nechtěla se totiž vzdát své práce v Universitní knihovně), v roce 1950 byla této vedoucí funkce zbavena,
   spolupráce s Kroužkem pro vlastivědu Adamovských strojíren, který vydával časopis Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí (spolupráce trvala do roku 1970),


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 174


  • poznámky

   Spolupracovala mj. s Františkou Plamínkovou, Jindřiškou Wurmovou, Miladou Horákovou.
   (Záznam k této osobnosti byl zpracován s pomocí paní Vaňáčkové, která je dcerou paní Bednářově-Věrné. Děkujeme.)


  • obrazy

   img10321.jpg img10320.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Absolon
   do jeho rodiny paní Bednářová docházela dlouhých 26 let Jindřich Wankel
   zabývala se studiem osobnosti Jiřího Wankla Jindřiška Wurmová
   spolupracovnice


  • partneři

   Arnošt Věrný
   sňatek: 5. 10. 1940, Brno


  • děti

   Alena Vaňáčková (Věrná)


  • rodiče

   Tobiáš Bednář
   Anna Bednářová (Šmahová)


  • ulice

   Pellicova
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kos, Jis, mát


Aktualizováno: 18. 03. 2019

Věra Bednářová-Věrná. Fotografie z rodinného alba paní Aleny Vaňáčkové.