PhDr. Věra Bednářová-Věrná

* 15.7.1909 Litomyšl (okres Svitavy) – † 20.9.2006 Brno


historička, aktivistka studentského, pacifistického, ženského a sociálního hnutí


rodné jméno

Bednářová


zajímavé okolnosti

Měla přátelský vztah s humanistou Přemyslem Pitterem. Svou odbornou pozornost věnovala mj. Moravskému krasu, zejména se intenzívně zabývala osobností lékaře a archeologa Jindřicha Wankla.
Pro odbornou práci mělo velký význam seznámení s profesorem Karlem Absolonem. S rodinou pana Absolona udržovala úzký kontakt 26 let.


bydliště

Brno, Pellicova 61


vzdělání

gymnázium (studium zahájeno v roce 1921),
FF MU v Brně (obor historie-dějiny starověku),
v roce 1935 získala dekret na vyučování dějepisu a zeměpisu na středních školách, v roce 1936 titul PhDr.,
v roce 1938 obdržela z ministerstva školství dekret státní profesorky na středních školách


dílo

zobrazit


zaměstnání

zpočátku výuka na středních školách brněnských jako "pomocná učitelka",
později - v roce 1938 (po získání dekretu státní profesorky na středních školách) nástup na 3. reálné gymnázium (po válce se již do školství nevrátila),
1945–1964 Univerzitní knihovna v Brně (dnes Moravská zemská knihovna)


odborné a zájmové organizace

Obrodné hnutí československého studentstva,
Etické hnutí (členka od roku 1928),
Protialkoholní a protivenerická rada,
Mezinárodní liga žen pro mír a svobody (předsedkyně v letech 1936–1950),
Rada československých žen (vedoucí Moravskoslezského ústředí; do roku 1948 spolupracovala s Miladou Horákovou),
Zemská osvětová rada (ve funkci vedoucí komise pro výchovu žen působila jako dobrovolnice - nechtěla se totiž vzdát své práce v Universitní knihovně), v roce 1950 byla této vedoucí funkce zbavena,
spolupráce s Kroužkem pro vlastivědu Adamovských strojíren, který vydával časopis Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí (spolupráce trvala do roku 1970),poznámky

Spolupracovala mj. s Františkou Plamínkovou, Jindřiškou Wurmovou, Miladou Horákovou.
(Záznam k této osobnosti byl zpracován s pomocí paní Vaňáčkové, která je dcerou paní Bednářově-Věrné. Děkujeme.)
osoby

Karel Absolon
do jeho rodiny paní Bednářová docházela dlouhých 26 let Jindřich Wankel
zabývala se studiem osobnosti Jiřího Wankla Jindřiška Wurmová
spolupracovnice


partneři

Arnošt Věrný
sňatek: 5. 10. 1940, Brno
ulice

Pellicova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Kos, Jis, mát


Aktualizováno: 18. 03. 2019