Hugo František Salm-Reifferscheidt

* 1.4.1776 Vídeň – † 21.3.1836 Vídeň


osvícenec, podnikatel, sběratel, přírodovědec, spoluzakladatel Františkova Muzea v Brně a zakladatel brněnského přádelnictví, majitel železáren v Blansku


šlechtický titul

starohrabě


zajímavé okolnosti

Podílel se na zpřístupnění Moravského krasu (1808 objevil Trámové jeskyně). V roce 1811 zdědil zámek Rájec nad Svitavou. Sestavil mineralogickou sbírku moravských nerostů.
Jako přední činitel zemské správy zavedl povinné očkování proti neštovicím, hledal sérum proti vzteklině. V Rájci nad Svitavou založil spolu s Karlem Reichenbachem první cukrovar na Moravě (1836). Dopisoval si s Klopstokem, Reimariem, filozofem J. G. Fichtem a nakladatelem J. Hormayerem.
Přítel Josefa Dobrovského, kterému nechal v blanenských železárnách odlít posmrtně pomník nacházející se na brněnském ústředním hřbitově.


vzdělání

studium práv na univerzitě ve Vídni


dílo

- Was sind die Kuhpocken eigentlich? Und wozu nützen sie?: fasslich für Ununterrichtete dargestellt von einem Freunde der Menchheit und theilnehmenden Mitbürger, Brno 1801.
- Gemäldesammlung des weland Altgrafen Franz zu Salm-Reifferscheid, Prag, Mnichov 1872.
- Sur l´administration rurale en Boheme, Lutich 1804.
- A german first inventorof the Thermolamp in Moravia, Londýn 1809.


odborné a zájmové organizace

spoluzakladatel a ředitel Moravské (od roku 1811 Moravskoslezské) hospodářské společnosti (v rámci této společnosti byla roku 1808 vytvořena knihovna zaměřená na zemědělství a přírodní vědy - dnešní Moravská zemská knihovna),
spoluzakladatel Františkova muzea v Brně,
starosta čtenářsko-přírodovědeckého spolku Rastislav, který vznikl roku 1862 v Blansku


poznámky

V roce 1796 se přidal k vídeňským dobrovolníkům a účastnil se vojenského tažení proti Napoleonovi do Itálie, u Mantovy pak v letech 1796–1797 upadl do francouzského zajetí.
Po uzavření míru roku 1797 se zřekl své vojenské kariéry a nadobro se začal věnovat studiu přírodních věd. V roce 1801 se vydal spolu s lékárníkem Vincencem Petkem na "studijní" cestu po Anglii, kde navštěvovali železárny, strojírny a textilky, odkud se jim podařilo tajně vyvézt plány přádelních strojů. O pět let později podnikl cestu do Paříže - po návratu z těchto cest se ujal správy rodového majetku na Blanensku (rodové sídlo měli Salmové v Rájci nad Svitavou).

Na svém panství zaváděl mnohé nové poznatky z oborů metalurgie, zemědělství a textilního průmyslu. Roku 1810 založil spolu s Wilhelmem Götzem a Johannem Arzbergerem v Doubravici nad Svitavou firmu "SAG" na výrobu mechanických strojů.
S historikem Josefem Hormayerem a hrabětem Josefem Auerspergem sepsal dne 7. 3. 1816 pamětní spis pro moravského gubernátora hraběte Mitrovského navrhující zřízení a organizační strukturu muzea v Brně.
Po faktickém vzniku Františkova muzea se starohrabě H. F. Salm angažoval v bádání v oblasti přírodních věd a stal se i předním mecenášem nové instituce (kromě peněžních darů poskytl muzeu staré listiny z rájeckého archivu, sbírku nerostů, mince, modely, sádrové odlitky antických soch a knihy).
osoby

Christian Carl André
spolupracovník Josef Auersperg
spoluautor spisu pro hr. Mitrovského Josef Dobrovský
přítel Edward Anthony Jenner
objevitel vakcinace, metody očkování proti černým neštovicím Vinzenz Kayser von Nilkheim
společně s hrabětem Salmem propagagoval očkování proti kravským neštovicím
další osoby (1)...

osoba na objektech

F. H. Salm
pamětní deska: Zelný trh 8/05


události

29. 7. 1817
Císař František I. schválil záměr založit v Brně muzeum
jeden z iniciátorů založení muzea


MJ


Aktualizováno: 08. 12. 2019