Internetová encyklopedie dějin Brna

Hugo František Salm-Reifferscheidt

  Hugo František Salm-Reifferscheidt


  • * 1.4.1776 Vídeň – † 21.3.1836 Vídeň


  • osvícenec, podnikatel, sběratel, přírodovědec, spoluzakladatel Františkova Muzea v Brně a zakladatel brněnského přádelnictví, majitel železáren v Blansku


  • šlechtický titul

   starohrabě


  • zajímavé okolnosti

   Podílel se na zpřístupnění Moravského krasu (1808 objevil Trámové jeskyně). V roce 1811 zdědil zámek Rájec nad Svitavou. Sestavil mineralogickou sbírku moravských nerostů.
   Jako přední činitel zemské správy zavedl povinné očkování proti neštovicím, hledal sérum proti vzteklině. V Rájci nad Svitavou založil spolu s Karlem Reichenbachem první cukrovar na Moravě (1836). Dopisoval si s Klopstokem, Reimariem, filozofem J. G. Fichtem a nakladatelem J. Hormayerem.
   Přítel Josefa Dobrovského, kterému nechal v blanenských železárnách odlít posmrtně pomník nacházející se na brněnském ústředním hřbitově.


  • vzdělání

   studium práv na univerzitě ve Vídni


  • dílo

   - Was sind die Kuhpocken eigentlich? Und wozu nützen sie?: fasslich für Ununterrichtete dargestellt von einem Freunde der Menchheit und theilnehmenden Mitbürger, Brno 1801.
   - Gemäldesammlung des weland Altgrafen Franz zu Salm-Reifferscheid, Prag, Mnichov 1872.
   - Sur l´administration rurale en Boheme, Lutich 1804.
   - A german first inventorof the Thermolamp in Moravia, Londýn 1809.


  • odborné a zájmové organizace

   spoluzakladatel a ředitel Moravské (od roku 1811 Moravskoslezské) hospodářské společnosti (v rámci této společnosti byla roku 1808 vytvořena knihovna zaměřená na zemědělství a přírodní vědy - dnešní Moravská zemská knihovna),
   spoluzakladatel Františkova muzea v Brně,
   starosta čtenářsko-přírodovědeckého spolku Rastislav, který vznikl roku 1862 v Blansku


  • poznámky

   V roce 1796 se přidal k vídeňským dobrovolníkům a účastnil se vojenského tažení proti Napoleonovi do Itálie, u Mantovy pak v letech 1796–1797 upadl do francouzského zajetí.
   Po uzavření míru roku 1797 se zřekl své vojenské kariéry a nadobro se začal věnovat studiu přírodních věd. V roce 1801 se vydal spolu s lékárníkem Vincencem Petkem na "studijní" cestu po Anglii, kde navštěvovali železárny, strojírny a textilky, odkud se jim podařilo tajně vyvézt plány přádelních strojů. O pět let později podnikl cestu do Paříže - po návratu z  těchto cest se ujal správy rodového majetku na Blanensku (rodové sídlo měli Salmové v Rájci nad Svitavou).

   Na svém panství zaváděl mnohé nové poznatky z oborů metalurgie, zemědělství a textilního průmyslu. Roku 1810 založil spolu s Wilhelmem Götzem a Johannem Arzbergerem v Doubravici nad Svitavou firmu "SAG" na výrobu mechanických strojů.
   S historikem Josefem Hormayerem a hrabětem Josefem Auerspergem sepsal dne 7. 3. 1816 pamětní spis pro moravského gubernátora hraběte Mitrovského navrhující zřízení a organizační strukturu muzea v Brně.
   Po faktickém vzniku Františkova muzea se starohrabě H. F. Salm angažoval v bádání v oblasti přírodních věd a stal se i předním mecenášem nové instituce (kromě peněžních darů poskytl muzeu staré listiny z rájeckého archivu, sbírku nerostů, mince, modely, sádrové odlitky antických soch a knihy).


  • obrazy

   img9906.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Christian Carl André
   spolupracovník Josef Auersperg
   spoluautor spisu pro hr. Mitrovského Josef Dobrovský
   přítel Edward Anthony Jenner
   objevitel vakcinace, metody očkování proti černým neštovicím Vinzenz Kayser von Nilkheim
   společně s hrabětem Salmem propagagoval očkování proti kravským neštovicím
   další osoby (1)...


  • partneři

   Marie Josefa Maccaffry Maguire von Keanmore
   sňatek: 1802


  • děti

   Hugo Karel Edvard Salm-Reifferscheidt
   Robert Antonín Salm-Reifferscheidt
   Hugo Salm-Reifferscheidt


  • rodiče

   Karel Josef Salm-Reifferscheidt
   Maria Franziska de Paula Salm-Reifferscheidt (Auersperg)


  • osoba na objektech

   F. H. Salm
   pamětní deska: Zelný trh 8/05


  • události

   29. 7. 1817
   Císař František I. schválil záměr založit v Brně muzeum
   jeden z iniciátorů založení muzea


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 08. 12. 2019

Hugo František Salm. Zdroj: K poznání a slávě země... Dějiny Moravského zemského muzea, Brno 2002, Moravské zemské muzeum, s. 10.