Ivana Stanovská

* 17.6.1936 Brno


pianistka
partner osobnosti: MgA. Jan Stanovský


rodné jméno

Krkošková


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Brzy po ukončení studií dostali v 60. letech s manželem nabídku k pedagogickému působení na VŠH v Tokiu, kde působili dva a půl roku. Během této doby vychovali mnoho výborných houslistů a pianistů.


vzdělání

brněnská konzervatoř (u prof. Františka Schäffera),
AMU v Praze (u prof. Ilony Štěpánkové-Kurzové)


jiné pocty

čestné uznání v celostátní soutěži o nejlepší interpretaci skladby L. Janáčka (1958)


dílo

Její repertoár je velice široký, s těžištěm v klasice a romantismu. Kritika vyzdvihuje její bohatý výrazový rejstřík, lyričnost a temperament. Je výbornou interpretkou Leoše Janáčka.


zaměstnání

1960–1962 Vyšší hudební škola Kroměříž - pedagožka,
od roku 1962 brněnská konzervatoř - pedagožka


poznámky

Hrála také dlouhá léta v duu se svým manželem, známým houslistou. Odehráli stovky koncertů doma i v zahraničí, slyšet je můžeme na nahrávkách rozhlasu, v televizi nebo gramofonových deskách.osoby

Leoš Janáček
I. Stanovská je výbornou interpretkou jeho skladeb na pianu llona Štěpánová-Kurzová
pedagožka


partneři

LucKub


Aktualizováno: 27. 09. 2023