Internetová encyklopedie dějin Brna

František Křehlík

  ThDr. František Křehlík


  • * 23.11.1907 Olší u Velkého Meziříčí – † 13.8.1982 Moravec u Nového Města na Moravě


  • farář v Líšni


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • vzdělání

   zemská vyšší reálka ve Velkém Meziříčí (22. 6. 1926 maturitní zkouška),
   I. české státní gymnázium v Brně (13. 6. 1927 zde složil doplňovací zkoušku z latiny),
   1927–1932 studium bohosloví v biskupském alumnátu v Brně


  • zaměstnání

   1. 4. 1932 – 30. 11. 1932 po vysvěcení na kněze stanoven kooperátorem ve Velkých Pavlovicích,
   1. 12. 1932 – 30. 8. 1933 kooperátor v Mrákotíně,
   kooperátor v Líšni při kostele sv. Jiljí,
   v roce 1937 vyučoval náboženství v obci Sedlejov u Telče,
   administrátor v Líšni (1. 1. 1939),
   administrátor v Pavlicích (15. 9. 1958),
   děkan jevišovického děkanství (říjen 1968)

  • odborné a zájmové organizace

   Hasičský záchranný sbor v Líšni (pokladník)


  • poznámky

   Podílel se na zorganizování stavby kostela Povýšení sv. kříže ve Slatině. Jeho velkou zásluhou byly opraveny kostela sv. Jiljílíšeňské fary.


  • obrazy

   img6592.jpg


  • prameny, literatura


  • rodiče

   František Křehlík
   Anastázie Křehlíková (Peksová)


  • stavby

   Kostel sv. Jiljí
   Pohankova
   jeho zásluhou byl kostel opraven
   Fara v Líšni
   Pohankova 18/43
   farář, jeho zásluhou byl kostel opraven
   Kaplička ve Slatince, kaple Panny Marie
   Slatinka
   jako líšeňský farář daroval zvon


  • události

   19. 9. 1948
   Posvěcení kostela Povýšení svatého kříže ve Slatině
   farář v Líšni
   17. 11. 1946
   Položení základního kamene kostela Povýšení svatého kříže ve Slatině
   položil základní kámen a posvětil kostel Povýšení svatého kříže ve Slatině


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 10. 08. 2014

František Křehlík (23.11.1907 -13.8.1982). Foto In: "B. Reichstädter, Druhá knížka o Slatině, Brno 2006, s. 178.