Návštěva Matky Terezy v Brně

10. 11. 1984


katastr

Brno-město


charakteristika

Do naší země přijela Matka Tereza na pozvání kardinála Františka Tomáška. V Brně navštívila také farnost sv. Jakuba, v kostele Nanebevzetí Panny Marie u jezuitů pronesla projev.

Několik citací z projevu:
„Nezáleží na tom, jak mnoho dáváme, ale kolik lásky vkládáme do každého daru."
„Budu se za vás modlit, abyste rostli ve svatosti skrze lásku jedněch ke druhým. A nemyslete si, že svatost je přepychem jenom několika málo lidí, je to prostá povinnost každého z nás..."


zajímavosti

Na Petrově přespala Matka Tereza v pokoji, který až do své smrti obýval 12. brněnský biskup Mons. ThDr. Karel Skoupý (1886–1972). Řeholní sestry františkánky, které v té době na Petrově žily, vzpomínají na skromné vystupování Matky Terezy, která i ve studených listopadových dnech chodila jen v lehkých opánkách a přespala na zemi vedle připravené postele.


poznámka

Matka Tereza, vlastním jménem Agnes Gonxha Bojaxhiu, se narodila 27. srpna 1910 ve Skopji, v albánské oblasti Kosovo. V 18 letech vstoupila do kongregace Naší Paní Loretánské v irském Dublinu. Po dvou měsících strávených v mateřinci loretánských sester odjela do Indie, v noviciátu v městečku Darjeelingu přijala jméno Tereza.
V roce 1946, při cestě na duchovní cvičení, pocítila povolání opustit kongregaci a zcela se věnovat službě chudým, v srpnu 1948 odešla z kláštera, v roce 1950 se dočkala schválení své nové kongregace - Misionářek lásky.
V roce 1979 byla Matce Tereze za prosazování lidských práv udělena Nobelova cena Míru. Zemřela 5. září 1997 v Kalkatě, blahořečena byla 19. října 2003 papežem Janem Pavlem II.

Matka Tereza navštívila naši republiku celkem třikrát: poprvé v roce 1984 na pozvání kardinála Tomáška, dále v roce 1990 na pozvání prezidenta Václava Havla (v Praze získána vila pro potřeby řádu Misionářek lásky) a v roce 1992 u příležitosti založení útulku v Bratislavě-Rači.


soubory ke stažení

Pamětní list.pdf [338 kB]
Kopie pamětního listu umístěného v místnosti, kde v roce 1984 nocovala Matka Tereza. Foto: archiv Biskupství brněnského. List ztvárnil přední brněnský umělec Jiří Šindler.události

10. 11. 2014
Odhalení pamětní desky blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty


osoby

Oldřich Navařík
v době návštěvy Matky Terezy působil P. Navařík jako rektor jezuitského kostela Karel Skoupý
místnost, kde v roce 1984 nocovala Matka Tereza, obýval v sedmdesátých letech biskup Karel Skoupý


stavby

objekty

30. výročí návštěvy Matky Terezy z Kalkaty
pamětní deska: Beethovenova 0/01


městská část

Ma


Aktualizováno: 28. 06. 2018