Slavnostní otevření Masarykovy léčebny Dům útěchy v Brně

13. 1. 1935číslo orientační

7


katastr

Staré Brno


místo

v sousedství chirurgického pavilonu zemské nemocnice


nej...

Československo
první onkologický ústav v meziválečném Československu


charakteristika

Výstavba léčebny, o niž usiloval spolek Dům útěchy v Brně od svého založení v roce 1928, byla zahájena v červnu 1934 podle projektu Vladimíra Fischera a Bedřicha Rozehnala.
Už 21. ledna 1935, týden po slavnostním otevření, byl zahájen provoz.


účastníci

prof. Vladimír Fischer, starosta spolku,
doc. MUDr. Hugo Leischner, primář chirurgického oddělení zemské nemocnice v Brně


zajímavosti

Celkové náklady na výstavbu a vybavení činily 10 400 000 Kč (částkou dva a půl milionu korun přispěl v roce 1930 T. G. Masaryk).


poznámka

V roce 1945 byla léčebna přejmenována na Masarykův radioléčebný ústav, v roce 1954 na Krajský ústav národního zdraví - Onkologický ústav, v roce 1976 na Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie v Brně, v roce 1991 na Masarykův onkologický ústav.události

21. 6. 1928
Ustavující schůze spolku Dům útěchy


osoby

Vladimír Fischer
autor projektu Hugo Leischner
účastník slavnosti Pavel Meisel
jeho továrna dodala přístroje a pomůcky pro léčbu radiem a pro ochranu proti paprskům radia a rentgenu Bedřich Rozehnal
autor projektu Jan Svoboda
zakládající člen Domu útěchy


stavby

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7/543


objekty

T. G. Masaryk
busta: Žlutý kopec 7/01


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 13. 01. 2020