Internetová encyklopedie dějin Brna

Posvěcení kostela Povýšení svatého kříže ve Slatině

Posvěcení kostela Povýšení svatého kříže ve Slatině


 • 19. 9. 1948 


 • ulice

  Krejčího

 • místo

  nároží ulic Krejčího, Šlapanická a Matlachova


 • charakteristika

  Filiální Kostel Povýšení sv. Kříže je postaven na konci brněnského předměstí Slatina při silnici do Šlapanic. Původně zde stála malá kaple na okraji hřbitova.
  V roce 1938 bylo výborem Kostelní jednoty a za podpory a iniciativy líšeňského kaplana P. Františka Křehlíka rozhodnuto, že na stávajícím místě kaple bude postaven kostel. Po 15. březnu 1939 byla plánovaná stavba kostela zakázána.
  Po druhé světové válce stoupla aktivita občanů pro stavbu již dříve plánovaného kostela. Plány vypracoval zednický mistr Ladislav Jetelina ze Šlapanic a stavba byla jemu zadána.
  Základní kámen ke stavbě byl položen a posvěcen 17. listopadu 1946 líšeňským farářem P. Františkem Křehlíkem. Na jaře roku 1947 se začalo stavět. Hlavním vedoucím stavby byl slatinský občan, zedník František Sedlínský, který obětavě a poctivě za pomoci místních občanů celý kostel do vánoc téhož roku včetně zastřešení postavil. Věž byla postavena o prázdninách v roce 1948. Z původní kaple a márnice vznikl presbytář, na nějž navazuje vlastní loď kostela. Jeho vnitřní prostor je 36 m dlouhý, 7,40 m široký a 5,40 m vysoký.
  Kostel byl 19. září 1948 vysvěcen brněnským kapitulním vikářem prelátem Dr. Josefem Kratochvílem jako kostel „Povýšení svatého kříže". Současně byl posvěcen zvon. Dne 14. září 1949, na svátek Povýšení svatého kříže, posvětil nový oltář brněnský biskup Dr. Karel Skoupý.


 • zajímavosti

  Oslavovalo se velkolepě. Vždyť postavit kostel v tak krátké době bylo něco neobvyklého. Později se ukázalo, že tento kostel byl postaven jako poslední v brněnské diecézi do roku 1948. Po tomto roce nebylo dovoleno stavět nové kostely a podobná církevní zařízení.

 • poznámka

  Dne 1. září 1957 byly posvěceny dva nové zvony a čtrnáct zastavení křížové cesty.
  Od roku 1955 do roku 1988 byl líšeňským farářem P. Metoděj Zdeněk Hamáček. Za jeho působení byla v roce 1982 provedena generální oprava kostela a koupeny nové varhany.


 • obrazy

  img9342.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  15. 5. 1994
  Posvěcení přístavby sakristie a oratoře kostela Povýšení svatého kříže 17. 11. 1946
  Položení základního kamene kostela Povýšení svatého kříže ve Slatině 1. 11. 1914
  Posvěcení kaple a hřbitova ve Slatině


 • osoby

  Josef Kratochvil
  kapitulní děkan, který kostel posvětil František Křehlík
  farář v Líšni Karel Skoupý
  brněnský biskup


 • stavby

  Kostel Povýšení sv. Kříže
  Krejčího


 • městská část

  Brno-Slatina


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 30. 06. 2018

Kostel povýšení sv. Kříže. Zdroj: www.slatina.macroware.cz.