Získání relikvie Marie Restituty

28. 10. 2012


charakteristika

Věřící v Brně obdrželi část oděvu, blahoslavené řeholní sestry Marie Restituty, rodačky z brněnských Husovic.
Relikvie byla uložena v duchovním centru na sídlišti Lesná. A to do doby, než bude postaven kostel, který má být brněnské rodačce také zasvěcen.


poznámka

Na poutní slavnost dorazily a památku statečné ošetřovatelky si s farníky v Lesné připomněly sestry františkánky z Vídně, do jejichž kláštera Restituta vstoupila.
Během slavnosti pak generální představená kongregace Hilda Daurer předala lesenské farnosti zmíněný vzácný dar: dva kousky z řádového oděvu blahoslavené sestry. „V našem klášteře uchováváme o sestře Restitutě bohatou dokumentaci, máme řadu jejích dopisů a věcí, které používala. Rádi každému umožníme vstup a prohlídku. Přijeďte třeba hned v březnu příštího roku (2013), kdy si ve Vídni budeme připomínat sedmdesát let od kruté smrti naší sestry,“ zvala matka představená a dodala: „Jen lituji, že se tohoto výročí nedožil už nikdo z pamětníků. Poslední, která naši blahoslavenou osobně znala, sestra Liolanta, zemřela loni.“
Na slavnostní mši svatou v Brně-Lesné přijeli také poutníci z Vídně-Brigittenau, kde Restituta od svého dětství žila a byla biřmovaná.
„V Brigittenau působím dvanáct let, ale dlouho jsem o sestře Restitutě mnoho nevěděl. Změnilo se to před čtyřmi lety, kdy naše farnost navštívila Lesnou. Prohlédli jsme si její rodný dům a kostel, v němž byla pokřtěna. Byl jsem dojatý srdečností brněnských věřících i úctou, s níž památku Heleny Kafkové uchovávají,“ prozradil během slavnosti brigittenauský duchovní správce P. Wolfgang Seybold.“
Vídeňští hosté následně navštívili klášter klarisek v Soběšicích. Odpoledne se v duchovním centru konal pěvecký koncert.
K 70. výročí martyria bl. Restituty vydala farnost Brno-Lesná česko-německý nástěnný kalendář s fotografiemi, které dokumentují místa, kde bl. Restituta žila. Značnou část nákladu si odvezli poutníci do Vídně.události

29. 10. 1998
Uctění památky blahoslavené Marie Restituty v brněnské diecézi
objekty

H. Kafková
pamětní deska: Dukelská třída 27/01


MJ, Ma


Aktualizováno: 25. 06. 2018