Internetová encyklopedie dějin Brna

Udílení Medailí Za zásluhy Sokola Brno I

Udílení Medailí Za zásluhy Sokola Brno I


 • 3. 12. 2013 


 • ulice

  Dominikánské náměstí

 • číslo orientační

  1

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Nová radnice, Rytířský sál, 19:30 hodin


 • charakteristika

  V úterý 3. prosince 2013 udělil Sokol Brno I historicky poprvé Medaili Za zásluhy pětici osobnostem. Ceremoniál se uskutečnil v Rytířském sále Nové radnice. Medaili vytvořila pro Sokol Brno I výtvarnice Pavla Kačírková.

  Za rok 2013 byly oceněny následující osobnosti:
  Vlasta Jakubová (*1925),
  Miroslav Jandásek (*1923),
  Zdeněk Janík (*1932),
  Helena Rašínová (*1929) a
  Ludmila Tocháčková (*1928).


 • účastníci

  Vlasta Jakubová
  - během druhé světové války byla činná v odbojové skupině vedené strýcem Josefem Robotkou. V roce 1946 byla za tuto činnost oceněna prezidentem Edvardem Benešem. Po roce 1948 se zapojila do protikomunistického odporu. V roce 1949 byla zatčena a odsouzena na 18 let.

  Miroslav Jandásek
  - syn významného prvorepublikového sokolského představitele Ladislava Jandáska, umučeného nacisty v Osvětimi. Miroslav Jandásek se podílel na pokusu o obnovu Sokola v roce 1968 a aktivně se zapojil do obnovy v roce 1989. V roce 1990 byl zvolen prvním místostarostou Československé obce sokolské.

  Zdeněk Janík
  - po nástupu komunistů k moci se zapojil do studentské odbojové organizace. V roce 1951 byl zatčen a prošel věznicemi a lágry v Brně, Znojmě, Oslavanech a Jáchymově. V roce 1955 byl propuštěn, ale za své veřejně deklarované protikomunistické názory byl v roce 1959 opět zatčen. Několik let vykonával funkci předsedy brněnské pobočky Konfederace politických vězňů.

  Helena Rašínová
  - členkou Sokola je již od roku 1932. Po roce 1945 působila v Sokole jako cvičitelka. Následně vystudovala tělocvik na Masarykově univerzitě a dostala se do širší reprezentace v nářaďovém tělocviku. Po roce 1989 působila jako cvičitelka věrné gardy. Je autorkou několika hromadných skladeb pro tuto skupinu.

  Ludmila Tocháčková
  - v roce 1948 se účastnila legendárního XI. všesokolského sletu. Po roce 1989 se zapojila do obnovy Sokola. Byla dlouholetou náčelnicí Sokola Brno I. Organizovala první porevoluční brněnský slet v roce 1994. Stále je aktivní a vede družstvo starších žen.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Edvard Beneš
  prezident republiky Ladislav Jandásek
  prvorepublikový sokolský představitel umučený nacisty Miroslav Jandásek
  syn prvorepublikového sokolského představitele umučeného nacisty Josef Robotka
  jemu udělena medaile in memoriam


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 24. 06. 2018