Udílení Medailí Za zásluhy Sokola Brno I

3. 12. 2013číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

Nová radnice, Rytířský sál, 19:30 hodin


charakteristika

V úterý 3. prosince 2013 udělil Sokol Brno I historicky poprvé Medaili Za zásluhy pětici osobnostem. Ceremoniál se uskutečnil v Rytířském sále Nové radnice. Medaili vytvořila pro Sokol Brno I výtvarnice Pavla Kačírková.

Za rok 2013 byly oceněny následující osobnosti:
Vlasta Jakubová (*1925),
Miroslav Jandásek (*1923),
Zdeněk Janík (*1932),
Helena Rašínová (*1929) a
Ludmila Tocháčková (*1928).


účastníci

Vlasta Jakubová
- během druhé světové války byla činná v odbojové skupině vedené strýcem Josefem Robotkou. V roce 1946 byla za tuto činnost oceněna prezidentem Edvardem Benešem. Po roce 1948 se zapojila do protikomunistického odporu. V roce 1949 byla zatčena a odsouzena na 18 let.

Miroslav Jandásek
- syn významného prvorepublikového sokolského představitele Ladislava Jandáska, umučeného nacisty v Osvětimi. Miroslav Jandásek se podílel na pokusu o obnovu Sokola v roce 1968 a aktivně se zapojil do obnovy v roce 1989. V roce 1990 byl zvolen prvním místostarostou Československé obce sokolské.

Zdeněk Janík
- po nástupu komunistů k moci se zapojil do studentské odbojové organizace. V roce 1951 byl zatčen a prošel věznicemi a lágry v Brně, Znojmě, Oslavanech a Jáchymově. V roce 1955 byl propuštěn, ale za své veřejně deklarované protikomunistické názory byl v roce 1959 opět zatčen. Několik let vykonával funkci předsedy brněnské pobočky Konfederace politických vězňů.

Helena Rašínová
- členkou Sokola je již od roku 1932. Po roce 1945 působila v Sokole jako cvičitelka. Následně vystudovala tělocvik na Masarykově univerzitě a dostala se do širší reprezentace v nářaďovém tělocviku. Po roce 1989 působila jako cvičitelka věrné gardy. Je autorkou několika hromadných skladeb pro tuto skupinu.

Ludmila Tocháčková
- v roce 1948 se účastnila legendárního XI. všesokolského sletu. Po roce 1989 se zapojila do obnovy Sokola. Byla dlouholetou náčelnicí Sokola Brno I. Organizovala první porevoluční brněnský slet v roce 1994. Stále je aktivní a vede družstvo starších žen.osoby

Edvard Beneš
prezident republiky Ladislav Jandásek
prvorepublikový sokolský představitel umučený nacisty Miroslav Jandásek
syn prvorepublikového sokolského představitele umučeného nacisty Josef Robotka
jemu udělena medaile in memoriam


městská část

MJ


Aktualizováno: 24. 06. 2018