Internetová encyklopedie dějin města Brna

Otevření Oblastní lidové hvězdárny v Brně

Otevření Oblastní lidové hvězdárny v Brně


 • 16. 10. 1954 


 • ulice

  Kraví hora

 • katastr

  Veveří

 • místo

  Hvězdárna a planetárium Brno


 • charakteristika

  Brněnská hvězdárna vznikla na základě činnosti Společnosti pro vybudování hvězdárny. Tvořily ji dvě menší pozorovatelny s kamenným pláštěm a sedmimetrovou kopulí.
  Jižní pozorovatelna (městská) byla určena pro veřejnost, severní (univerzitní) pro odborná a vědecká pozorování.
  V roce 1959 přibyla nová budova s přednáškovým sálem a malým planetáriem, dvěma pozorovatelnami, několika pracovnami a dílnou. Ze střechy byl krásný výhled na Brno a další možnost pozorování oblohy.
  V roce 1986 byla zahájena stavba velkého planetária, zvukového studia, knihovny pro několik tisíc svazků knih a časopisů a byly rozšířeny pracovny.
  Poslední velkou rekonstrukcí prošla hvězdárna a planetárium v letech 2010-2011 a byla veřejnosti otevřena a zpřístupněna v listopadu 2012. Poté bylo po několika měsících instalace slavnostně otevřeno (představením Neuvěřitelný vesmír) nové a technicky dokonalé digitárium, jež nahradilo starší planetárium.


 • účastníci

  Josef Kalášek, předseda Městského národního výboru,
  Oto Obůrka, první ředitel hvězdárny

 • zajímavosti

  Hvězdárna měla původně nést jméno Klementa Gottwalda, v 70. letech se uvažovalo o názvu po Valentině Těreškovové, první ženě-kosmonautce.
  V roce 1973 byla nazvána na počest 500. výročí narození polského astronoma Mikuláše Koperníka (1473–1543) Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně.
  Od 1. 12. 2010 nese název Hvězdárna a planetárium Brno.

 • poznámka

  Myšlenka vybudovat v Brně observatoř se objevila již krátce po první světové válce. Teprve v roce 1944 vznikla při „Přírodovědném klubu v Brně“ astronomická sekce, z níž se po skončení války vytvořila samostatná společnost.
  V květnu 1946 se ustanovila „Společnost pro vybudování lidové hvězdárny v zemském hlavním městě Brně“, ke které se přidali členové „Československé astronomické společnosti“ a „Astronomického ústavu Masarykovy univerzity“.
  Název hvězdárny v době zpřístupnění veřejnosti byl Oblastní lidová hvězdárna v Brně.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Otevření lidové hvězdárny v Brně"
  "Historie/Hvězdárna a planetárium Brno"
  "Půl století brněnské hvězdárny. Půl tisíciletí brněnské astronomie"


 • události

  2. 11. 2013
  Slavnostní otevření Přírodovědného digitária 2. 10. 2012
  Slavnostní otevření zrekonstruované kopule Hvězdárny a planetária Brno 12. 11. 2011
  Otevření zrekonstruované Hvězdárny a planetária Brno 6. 10. 2010
  Změna názvu brněnské hvězdárny z názvu Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně na název Hvězdárna a planetárium Brno 25. 3. 2003
  Prezentace hmatového planetária
  další události (3)...
  30. 8. 1959
  Slavnostní otevření planetária 6. 7. 1953
  První zaznamenaná návštěva hvězdárny 30. 8. 1948
  Slavnostní první výkop základů pro brněnskou hvězdárnu


 • osoby

  Josef Kalášek
  předseda Městského národního výboru Oto Obůrka
  první ředitel hvězdárny


 • stavby

  Hvězdárna a planetárium Brno
  Kraví hora 2/522


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Fl, MJ


Aktualizováno: 29. 06. 2018