Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2014

10. 2. 2015číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Při tradičním ceremoniálu předal primátor Brna Petr Vokřál Cenu města Brna osobnostem z oblasti vědy, literatury, umění a sportu. Město obdrželo celkem 54 návrhů, jimiž bylo na udělení Ceny města Brna pro rok 2014 ve 12 oborech navrženo 43 osobností, dvě dvojice a dva kolektivy.


účastníci

Petr Vokřál, primátor města Brna,
oceněné osobnosti,
pozvaní hosté


poznámka

Přehled oceněných laureátů:
- prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (technické vědy)
- prof. RNDr. Miloslav Druckmüller (přírodní vědy)
- prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (lékařské vědy a farmacie)
- prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. (společenské vědy)
- Magdalena Kožená (hudba)
- Ing. arch. Iveta Černá (architektura a urbanismus)
- Bohuslav Woody Vašulka (výtvarné umění a design)
- PhDr. Vít Závodský (literární činnost a publicistika)
- prof. PhDr. Václav Cejpek (dramatické umění)
- prof. PhDr. Michal Charvát (sport)
- Dr. Ferdinand Trauttmansdorff (mezinárodní spolupráce)
- Mgr. Zdeněk Křivka (zásluhy za svobodu a demokracii, in memoriam)
události

30. 1. 2024
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2023 24. 1. 2023
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2022 25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna 7. 9. 2021
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2020 11. 2. 2020
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2019
další události (14)...


osoby

Michal Charvát
jeden z oceněných Zdeněk Křivka
jeden z oceněných Bohuslav Woody Vašulka
jeden z oceněných Petr Vavřín
jeden z oceněných Petr Vokřál
primátor města Brna
další osoby (1)...


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

hub


Aktualizováno: 10. 01. 2022