P. František Pokorný

* 16.2.1909 Židenice – † 19.1.1987 Brno


římskokatolický kněz, katecheta, hudební historik


zajímavé okolnosti

Sloužil latinsky tradiční mši svatou; latinský jazyk ovládal tak dokonale, že jím psal i své vědecké články a dokonce jím i mluvil.
P. Pokorný byl vynikajícím hudebním historikem; celý život věnoval studiu gregoriánského chorálu. Byl uznávaným odborníkem na středověkou hudební kulturu a paleografii, měl výjimečné znalosti historického vývoje liturgie. Obraceli se na něho odborníci z celé Evropy, aby jim poskytoval cenné informace ze svého oboru.


bydliště

Brno-Juliánov, Slavíkova 28


vzdělání

klasické gymnázium v Brně (1932 maturita),
30. léta – teologie v brněnském alumnátě,
od roku 1945 – Filozofická fakulta v Brně – muzikologie (po únorovém puči v roce 1948 bylo jeho studium nuceně ukončeno)


dílo

zobrazit


zaměstnání

působil jako kaplan na různých místech brněnské diecéze, např. v Dolních Kounicích, Jedovnicích, Chrlicích a jako vynikající kazatel v kostele sv. Jakuba v Brně (jeho kázání byla posilou především v těžkých válečných letech),
byl i vynikající katecheta, proto brněnští bohoslovci docházeli na hospitace do jeho hodin náboženství, jeho posledním působištěm byl kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích; za neohrožené kázání po smrti prezidenta K. Gottwalda byl zatčen a odsouzen ke třem rokům vězení


hrob

Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 6, číslo 146–147


poznámky

Měl zvláštní nadání na jazyky (latinu i řečtinu) a mimořádné hudební nadání. Proto sloužil v kostele nejen jako ministrant, ale i jako varhaník. Své povolání viděl v kněžské službě. Na kněze byl vysvěcen v brněnské katedrále biskupem ThDr. Josefem Kupkou dne 5. 7. 1937, primiční mši svatou slavil 11. 7. 1937 v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích.
Věznění na Mírově mu způsobilo trvalou invaliditu. Po návratu z vězení mu nebylo dovoleno pokračovat v kněžské službě, jeho byt byl zabrán a mnoho věcí zabaveno. Našel útočiště u rodiny svého synovce, kde přebýval až do konce svého života.
Mohl pouze sloužit soukromou mši svatou v křestní kapli židenického kostela, účastnila se jen rodina nebo nejbližší přátelé.
Zákaz kněžské služby P. Pokorného však přinesl jiné cenné plody.
Často navštěvoval Univerzitní knihovnu a brněnský archiv, kapitulní archiv v Olomouci, pražské Klementinum i knihovnu Pražského hradu, aby tam studoval středověké kodexy. Nikdo z našich badatelů nezískal tolik poznatků z dějin církevní hudby jako on.
Neocenitelná byla též jeho spolupráce při katalogizaci rukopisů a starých tisků.osoby

Josef Kupka
biskup, který vysvětil P. Františka Pokorného na kněze


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpočinku
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Gajdošova 99/2684
místo primiční mše svaté a později místo jeho působení v duchovní správě
Kostel sv. Jakuba
Rašínova
zde působil jako vynikající kazatel


Ma


Aktualizováno: 12. 02. 2020