Internetová encyklopedie dějin Brna

František Pokorný

  P. František Pokorný


  • * 16.2.1909 Židenice – † 19.1.1987 Brno


  • římskokatolický kněz, katecheta, hudební historik


  • zajímavé okolnosti

   Sloužil latinsky tradiční mši svatou; latinský jazyk ovládal tak dokonale, že jím psal i své vědecké články a dokonce jím i mluvil.
   P. Pokorný byl vynikajícím hudebním historikem; celý život věnoval studiu gregoriánského chorálu. Byl uznávaným odborníkem na středověkou hudební kulturu a paleografii, měl výjimečné znalosti historického vývoje liturgie. Obraceli se na něho odborníci z celé Evropy, aby jim poskytoval cenné informace ze svého oboru.


  • bydliště

   Brno-Juliánov, Slavíkova 28


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Brně (1932 maturita),
   30. léta – teologie v brněnském alumnátě,
   od roku 1945 – Filozofická fakulta v Brně – muzikologie (po únorovém puči v roce 1948 bylo jeho studium nuceně ukončeno)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   působil jako kaplan na různých místech brněnské diecéze, např. v Dolních Kounicích, Jedovnicích, Chrlicích a jako vynikající kazatel v kostele sv. Jakuba v Brně (jeho kázání byla posilou především v těžkých válečných letech),
   byl i vynikající katecheta, proto brněnští bohoslovci docházeli na hospitace do jeho hodin náboženství, jeho posledním působištěm byl kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích; za neohrožené kázání po smrti prezidenta K. Gottwalda byl zatčen a odsouzen ke třem rokům vězení


  • hrob

   Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 6, číslo 146–147


  • poznámky

   Měl zvláštní nadání na jazyky (latinu i řečtinu) a mimořádné hudební nadání. Proto sloužil v kostele nejen jako ministrant, ale i jako varhaník. Své povolání viděl v kněžské službě. Na kněze byl vysvěcen v brněnské katedrále biskupem ThDr. Josefem Kupkou dne 5. 7. 1937, primiční mši svatou slavil 11. 7. 1937 v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích.
   Věznění na Mírově mu způsobilo trvalou invaliditu. Po návratu z vězení mu nebylo dovoleno pokračovat v kněžské službě, jeho byt byl zabrán a mnoho věcí zabaveno. Našel útočiště u rodiny svého synovce, kde přebýval až do konce svého života.
   Mohl pouze sloužit soukromou mši svatou v křestní kapli židenického kostela, účastnila se jen rodina nebo nejbližší přátelé.
   Zákaz kněžské služby P. Pokorného však přinesl jiné cenné plody.
   Často navštěvoval Univerzitní knihovnu a brněnský archiv, kapitulní archiv v Olomouci, pražské Klementinum i knihovnu Pražského hradu, aby tam studoval středověké kodexy. Nikdo z našich badatelů nezískal tolik poznatků z dějin církevní hudby jako on.
   Neocenitelná byla též jeho spolupráce při katalogizaci rukopisů a starých tisků.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Kupka
   biskup, který vysvětil P. Františka Pokorného na kněze


  • stavby

   Židenický hřbitov
   Balbínova 55
   místo posledního odpočinku
   Kostel sv. Cyrila a Metoděje
   Gajdošova 99/2684
   místo primiční mše svaté a později místo jeho působení v duchovní správě
   Kostel sv. Jakuba
   Rašínova
   zde působil jako vynikající kazatel


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 12. 02. 2020