P. Jan Josef Budil, OSA

* 7.3.1928 Třebíč – † 19.4.2017 Brno


římskokatolický kněz, augustinián


zajímavé okolnosti

Pater Jan Budil se zapsal hluboko do srdcí lidí svou velkodušnou láskou, mimořádnou dobrotou a milosrdenstvím ve zpovědnici, v myslích farníků zůstávají jeho kázání, ze kterých vyzařovala dobrota jeho srdce a úcta k Panně Marii. Všechny prostředky, které měl k dispozici, rozdával potřebným.


vzdělání

1939–1947 Státní reálné gymnázium v Třebíči (2. 6. 1947 maturita),
1947–1950 Biskupské teologické učiliště Brno,
1968–1970 Cyrilometodějská teologická fakulta Litoměřice,
5. 7. 1970 vysvěcen na kněze v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně


zaměstnání

po zrušení teologického učiliště v Brně v roce 1950 přerušil studia, povolán na vojnu, kde byl od 5. 9. 1950 do 31. 12. 1953 (PTP Mimoň),
6. 1. 1954 – 31. 8. 1968 zaměstnán ve výrobě v Západomoravských strojírnách v Třebíči (továrna na tlakové kotle, kde pracoval, se v roce 1957 osamostatnila a stala se součástí První brněnské strojírny, pobočka Třebíč),
po dokončení studia teologie a kněžském svěcení kooperátor v Čejkovicích u Hodonína od 1. 8. 1970 do 30. 6. 1973,
1. 7. 1973 – 31. 3. 1975 kooperátor v Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů v Zábrdovicích,
1. 4. 1975 – 31. 3. 1977 kooperátor na Starém Brně,
5. 7. 1976 tajná obláčka na Starém Brně na žádost opata Tomáše Martince,
28. 7. 1976 – 28. 8. 1980 tajný noviciát v Praze u sv. Tomáše,
1. 4. 1977 – 30. 4. 1978 farář v Křižanovicích u Bučovic,
28. 7. 1977 časné sliby (tajné) v Praze u sv. Tomáše v přítomnosti opata P. Tomáše Martince do rukou P. Vojtěcha Primese, provinciála augustiniánů,
1. 5. 1978 – 30. 6. 1984 farář v Mutěnicích,
28. 8. 1980 věčné sliby (tajné) do rukou opata P. Tomáše Martince na Starém Brně,
1. 7. 1984 – 31. 7. 1990 farář v Tvrdonicích u Břeclavi,
od 1. 8. 1990 do smrti kooperátor na bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 1–5 (hrobka řádu augustiniánů)


poznámky

Rozloučení s P. Budilem se konalo v sobotu 29. dubna 2017 ve 14 hodin. Baziliku na Starém Brně zaplnily stovky lidí. Zádušní mši svatou sloužil brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul s desítkami kněží.


prameny, literatura

osoby

Tomáš Josef Martinec
starobrněnský opat, který přijal p. Budila do řádu augustiniánů, spolubratr v řeholní a kněžské službě Ambrož Milan Matějíček
spolubratr v řeholní a kněžské službě


stavby

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Mendlovo náměstí 1/157
místo jeho působení v duchovní správě v sedmdesátých letech 20. století a od roku 1990–2017
Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo jeho vysvěcení na kněze
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
Zábrdovická
místo jeho působení v duchovní správě v letech 1973–1975


Ma, mát


Aktualizováno: 29. 12. 2017