Pplk. František Žebrák

* 12.2.1893 Heřmanice (dnes Ostrava-Heřmanice) – † 7.5.1942 Mauthausen


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

rozsudek byl vynesen stanným soudem v Brně dne 20. 1. 1942, vykonán kolektivně na 72 osobách


příčina úmrtí

popraven v koncentračním táboře


bydliště

Valašské Meziříčí


jiné pocty

Jednota ČSOL v Moravské Ostravě I (čestný člen in memoriam, 19. 5. 1946)


zaměstnání

voják z povolání


poznámky

Za první světové války byl v rakousko-uherské armádě kadetem 13. pěšího pluku. Zajat: 7. 7. 1916, Tlumač. Do čs. legie v Rusku zařazen 1. 8. 1917, úderný prapor, podporučík. Konec v legiích 2. 2. 1920, poslední útvar: 1. úderný prapor, poslední hodnost: poručík. Vrátil se do vlasti.
Za nacistické okupace zapojen v odbojové skupině Obrana národa na Ostravsku a Valašsku (zpravodajská činnost, převádění osob na Slovensko a další), z data popravy 7. 5. 1942 lze vyvodit, že se podílel v rámci ON na podpoře čs. parašutistů ze SSSR, pravděpodobně skupiny S-1.
Zatýkání skupiny (z Valašského Meziříčí sem patřili pplk. František Žebrák, Ing. Břenek Šupák, JUDr. Ladislav Dvořák, Ing. Dohnal, z Místku zaměstnanec skladu Jan Beránek a strojvůdce Alina, z Bystřice pod Hostýnem škpt. Robert Foukal, z Karlovic učitel František Štěpánek a četnický strážmistr Josef Znoj, ze Vsetína technický úředník Jiří Matula) proběhlo začátkem října 1941. Převezeni byli do věznice krajského soudu v Moravské Ostravě, odtud pak 17. ledna 1942 do Brna do Kounicových kolejí. Stanným soudem zde byli 20. ledna 1942 odsouzeni k trestu smrti. K vykonání rozsudku byli 3. února 1942 převezeni do koncentračního tábora v Mauthausenu.
Z rodinného archivu uvádíme text k udělení čestného členství in memoriam: „Jednota československé obce legionářské v Mor. Ostravě I. v uznání obětavosti, odvahy a hrdinství v I. odboji 1914-18, v úctě k svatému nadšení, strašnému utrpení a mučednické smrti v Mauthausenu 7. 5. 1942, usnesením své valné hromady ze dne 19. 5. 1946 jmenuje bratra pplk. Františka Žebráka ruského legionáře čestným členem na věčnou paměť.
V Mor. Ostravě 19. 5. 1946“.
(Informace pro naši encyklopedii doplnil pan Robert Musialek, děkujeme.)
osoby

Jan Beránek
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Ostravsku Robert Foukal
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku Jiří Matula
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku František Štěpánek
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku Břenek Šupák
člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku
další osoby (1)...
události

7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 20. 1. 1942


Menš, Kopin


Aktualizováno: 20. 01. 2020