doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.

* 23.8.1934 Moravská Huzová, Štěpánov (okres Olomouc)


architekt, projektant, pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

cena města

Brna, výchova a vzdělávání (2005)


vzdělání

reálné gymnázium v Olomouci,
1953–1959 Fakulta architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně - obor architektura


jiné pocty

zúčastnil se 16 architektonických soutěží a z toho byl 7x oceněn cenami a 5x odměnami


dílo

Je autorem projektů obytných staveb (Pellicova 113/3c, s manželkou Olgou Drápalovou, 1968), sídliště v Brně-Slatině, rekonstrukce zámečku na Božetěchově ulici, polyfunkční objekty v Horních Heršpicích a Králově Poli. Vytvořil návrh pamětní desky vily Tugendhat u příležitosti zařazení vily do dědictví UNESCO, realizoval také úpravu náhrobku markraběte Jošta v kostele sv. Tomáše.


zaměstnání

Stavoprojekt Olomouc,
od roku 1961 pedagog na Fakultě architektury VUT,
1990–2000 vedoucí Ústavu teorie, dějin architektury a rekonstrukcí památek FA VUT


odborné a zájmové organizace

je členem poradního sboru RMB pro kulturní politiku a expertem pro architekturu církevních staveb v poradním sboru brněnského biskupa


prameny, literatura

Www stránky

"Jaroslav Drápal"


osoby

Bohuslav Fuchs
profesor Miloslav Kopřiva
profesor Antonín Kurial
spolupracovník na Katedře vývoje architektury a výtvarné výchovy Bedřich Rozehnal
profesorobjekty

památka UNESCO
pamětní deska: Černopolní 45/01
autor


události

24. 1. 2006
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2005
jeden z oceněných


LucKub


Aktualizováno: 08. 09. 2022