Slavnostní otevření Rektorátu Masarykovy univerzity

8. 9. 1994číslo orientační

9


charakteristika

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Kounicova paláce se stalo jednou z akcí, pořádaných v Roce Masarykovy univerzity, v němž si tato škola připomínala 75. výročí svého založení. Jeho součástí bylo i odhalení kašny Zdeňka Tomáše Makovského před budovou rektorátu, odhalení sochy Zvídavost od Olbrama Zoubka ve foyeru budovy a uvedení pamětní publikace Socha pro Masarykovu univerzitu.


účastníci

prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., rektor MU,
Zdeněk Tomáš Makovský, autor kašny na nádvoří budovy,
Jaroslav Malina, předseda Nadace Universitas Masarykiana,
František Gale, kvestor MU,
Olbram Zoubek, autor sochy Zvídavost,
Jaromír Tomeček, aj.


poznámka

Z programu:
- úvodní slovo rektora Masarykovy univerzity
- otevření kašny Ing. arch. Zdeňka Makovského
- odhalení sochy Zvídavost akad. soch. Olbrama Zoubka
- uvedení pamětní publikace Socha pro Masarykovu univerzitu
- o rekonstrukčních pracích promluvil a prostorami provedl kvestor MU Ing. František Gale
- kulturní program.
osoby

Zdeněk Tomáš Makovský
autor kašny na nádvoří budovy Jaroslav A. Malina
předseda Nadace Universitas Masarykiana Eduard Schmidt
rektor Masarykovy univerzity Jaromír Tomeček
jeden ze zúčastněných Olbram Zoubek
autor sochy Zvídavost


objekty

Zvídavost
sochařská realizace: Žerotínovo náměstí 9/02 Kašna
kašna: Žerotínovo náměstí 9/03


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 01. 12. 2023