Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření Moravského průmyslového muzea

Slavnostní otevření Moravského průmyslového muzea


 • 2. 12. 1873 


 • ulice

  Moravské náměstí

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  prostory Průmyslového spolku


 • charakteristika

  Obchodní a živnostenská komora se společně s Průmyslovým spolkem rozhodla vytvořit v Brně - podle vzoru londýnského a vídeňského muzea - institut, který by přispíval ke zkvalitňování produktů živelně se rozrůstajícího průmyslu, a to soustřeďováním ukázek dřívější řemeslně dokonalé tvorby.
  Generální shromáždění Moravského průmyslového spolku schválilo návrh na zřízení průmyslového muzea v Brně po otevření světové výstavy ve Vídni (tj. dne 8. 5. 1873).
  Muzeum dostalo za úkol soustřeďovat pokud možno úplné sbírky modelů, strojů a významných průmyslových a uměleckoprůmyslových výrobků. Mělo je nejdříve získávat koupí na vídeňské výstavě. Sbírkové předměty z vídeňské světové výstavy byly umístěny v prostorách Moravského průmyslového spolku na dnešním Moravském náměstí.
  Již v roce 1873 vyšel první statut muzea, obsahující základní cíle a formy organizace ústavu.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018