Slavnostní otevření Moravského průmyslového muzea

2. 12. 1873katastr

Brno-město


místo

prostory Průmyslového spolku


nej...

svět
patří mezi 10 nejstarších institucí tohoto typu na světě


charakteristika

Obchodní a živnostenská komora se společně s Průmyslovým spolkem rozhodla vytvořit v Brně - podle vzoru londýnského a vídeňského muzea - institut, který by přispíval ke zkvalitňování produktů živelně se rozrůstajícího průmyslu, a to soustřeďováním ukázek dřívější řemeslně dokonalé tvorby.
Generální shromáždění Moravského průmyslového spolku schválilo návrh na zřízení průmyslového muzea v Brně po otevření světové výstavy ve Vídni, která se konala dne 8. 5. 1873. První statut muzea, definující základní cíle a formy organizace ústavu, vyšel ještě v roce 1873.


poznámka

Muzeum dostalo za úkol soustřeďovat pokud možno úplné sbírky modelů, strojů a významných průmyslových a uměleckoprůmyslových výrobků. Mělo je nejdříve získávat koupí na vídeňské výstavě. Sbírkové předměty z vídeňské světové výstavy byly následně umístěny v prostorách Moravského průmyslového spolku na Lažanského náměstí č. 2 (dnes Moravské náměstí).
Prvním organizátorem muzejní činnosti se stal přípravný výbor, později přeměněný na kuratorium. Jeho předsedou byl vždy místodržitel Moravy a jeho členy zástupci Zemského sněmu, Moravského průmyslového spolku, obou hlavních zemských měst (Brna a Olomouce) a Obchodní a živnostenské komory. Pro průběžné řízení činnosti kuratorium jmenovalo ředitele a kustoda. Prvními řediteli muzea se postupně stali Friedrich Auzberger, Johann Georg von Schön, August Prokop a Julius Leisching.
Pro účely muzea byla v letech 1880–1883 vystavěna nová neorenesanční budova, jejíž slavnostní otevření se uskutečnilo dne 17. února 1883.


obrazy


události

17. 11. 2023
Oslavy 150 let Uměleckoprůmyslového muzea v Brně 17. 2. 1883
Otevření budovy Uměleckoprůmyslového muzea


osoby

Julius Leisching
jeden z prvních ředitelů muzea Theodor Gustav Anton Offermann
jeden z hlavních podporovatelů muzea August Prokop
jeden z prvních ředitelů muzea Johann Georg von Schön
jeden z prvních ředitelů muzea


stavby

městská část

související odkazy

MJ, PeDro


Aktualizováno: 12. 02. 2024